Pro firmy

Exekutivní a leadership koučink 

Jaké přínosy má pro firmu tento druh koučinku? 

 • Vyšší angažovanost a motivace zaměstnanců
 • Prostředí založené na důvěře pomáhající odkrývat a řešit nefunkční procesy a vztahy
 • Zlepšení komunikace
 • Efektivnější řízení
 • Maximální využití schopností a potenciálu zaměstnanců
 • Pracovní nasazení a omezení prokrastinace
 • Firemní kultura pomáhající udržet si kvalitní a lojalální zaměstnance
 • Výše uvedené přínosy mají konkrétní dopad na finanční hospodaření celé firmy

Exekutivní a leadership koučink je určený pro zaměstnance na manažerských pozicích. Je vhodným nástrojem na rozvíjení těchto oblastí:

 • Konkrétní posun v rozvojových oblastech koučovaného: styly vedení, efektivní komunikace, rozhodování, emoční inteligence (sebeuvědomění, sebeřízení, motivace, empatie, sociální dovednosti), time management
 • Schopnost definovat vlastní cíle, vize a hodnoty a následně je realizovat
 • Rozvoj vůdcovských schopností (leadership stylů) vedoucích k vyšší produktivitě, a současně ke stylu práce, který je dlouhodobě uspokojující, naplňující a nevede k vyčerpání či vyhoření
 • Úspěšné zvládnutí změn týkajících se pracovní pozice, organizace společnosti či firemní kultury
 • Odblokování potenciálu, motivace, smysl
 • Zvládání stresu
 • Mindful time management, work-life balance, komunikace
 • Sebeuvědomění, sebeaktualizace

Koučování lze doplnit o prvky mindfulness, která klientovi pomáhá:

 • být si lépe vědom emocí a vlastního mentálního nastavení (tzv. mindset)
 • uvědomit si současný leadership styl a podpořit méně využívané styly
 • rozvinout konkrétní dovednosti emoční inteligence: sebeuvědomění, sebeřízení, empatie, sociální dovednosti
 • lépe zvládat stresové situace
 • efektivně komunikovat

PŘI KOUČINKU VYUŽÍVÁM TYTO PŘÍSTUPY: 

1. Rozvoj leadership stylů a emoční inteligence dle metodiky Daniela Golemana

Bylo dokázáno, že z rozvinutí těchto oblastí u řídících pracovníků profituje celá firma. Podle amerického badatele Davida McClellanda, který se zabýval chováním jedinců a organizací, vykazují firemní divize až o 20 % vyšší zisky oproti ročním plánům, pokud v jejich čele stojí leader, který dosáhl rozhodujícího stupně emoční inteligence. V dnešním světě se na řídící pozice dostávají téměř výhradně lidé s vysokým IQ a kvalitním vzděláním. Proto jsou to právě tyto měkké dovednosti, které dělají z dobrých manažerů ty špičkové. Podle výzkumů Davida Golemana vliv těchto schopností roste s výší pracovní pozice. Dále tento psycholog uvádí: "Když jsem porovnával vynikající a průměrné pracovníky ve vyšších vedoucích funkcích, téměř devadesát procent kompetencí odlišujících ty nadprůměrné bylo možné přičíst spíš faktorům emoční inteligence než výhradně kognitivním schopnostem." (z knihy "Jak se stát skutečným lídrem")

2. Inner Game / Time Gallwey

Do hloubky jdoucí přístup vychází z přelomových poznatků zakladatele klasického koučinku Timothyho Gallweye.  Spočívá v přirozené eliminaci mentálních bariér (tzv. interferencí) přenesením pozornosti na klíčové momenty ve vykonávané činnosti. Tento velmi efektivní postup je využíván v celé řadě oblastí počínaje sportem až po řízení firem. 

3. MBCC (mindfulness-based cognitive coaching / kognitivní koučink založený ma mindfulness)

Tento druh koučinku se zaměřuje na nevědomé pocity a skryté postoje či přesvědčení, které stojí za mnoha interferencemi snižujícími naši výkonnost. Je velmi efektivní při zvládání prokrastinace, překonávání obav a úzkostí, zvládání náročných emocí apod. Využívá přístupy a techniky vycházející z praxe mindfulness. 

4. Při koučování čerpám z vlastní zkušenosti s podnikáním. 

V roce 2010 jsem spoluzaložil firmu na výrobu bio veganských potravin značky ISWARI, kterou jsem jakožto spolumajitel vedl do roku 2019. Dnes je tato značka úspěšná na mnoha trzích Evropy.  

Mindfulness výcvik 

Lze domluvit podle potřeb organizace. Nejčastěji se jedná o tyto varianty:

 • Skupinový výcvik do 10 osob (8 týdnů, 1 lekce = 2 hodiny)
 • Výcvik jednotlivců či malých skupin (8 týdnů, 1 lekce = 2 hodiny)
 • Mindfulness workshop
 • Výcvik na míru podle individuálních potřeb organizace

"Aplikovaná mindfulness" do měkkých dovedností (workshopy)

Aby naučené techniky a dovednosti skutečně fungovaly, je nutné být si při jejich používání vědomý sebe sama a vlastních prožitků. Je velmi důležité být vědomě propojený se svým tělem, myslí a pocity, čili být "mindful". Jenom tak můžeme mít pod kontrolou naše chování a reakce (t.j. "sebeřízení" jakožto jeden z podstatných rysů emoční inteligence). Bez této podmínky končí pracovní sešity ze seminářů na dně šuplíků a v zapomění.   

Na těchto workshopech se účastníci naučí, jak mindfulness aplikovat do měkkých dovedností a tím výrazně zvýšit jejich účinnost.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE, MINDFULLY

V semináři se dozvíte, jak:
- použít nástroje mindfulness pro mezilidskou komunikaci ve vypjatých situacích, a odejít z nich se ctí a bezkonfliktně
- vnést všímavost do komunikace tělem, intonací hlasu, volbou slov, tak aby vám ostatní rozuměli
- se vyhnout nepochopení toho, co chcete sdělit a nepochopení toho, co vám sdělují ostatní
- vědomě využívat principy nenásilné komunikace
- výrazně zvýšit svoje šance na to, že budete skutečně vyslyšeni
- najít cestu ven z agresivní komunikace a dosáhnout přitom svých cílů

TIME MANAGEMENT, MINDFULLY

V semináři se dozvíte, jak:
- použít nástroje mindfulness pro přesné vnímání času
- vnést všímavost do organizace práce a stihnout více práce za méně hodin
- nezhroutit se z návalu úkolů a povinností, ale zachovat si vždy čistou hlavu
- spolu souvisejí stanovení priorit a vnímání přítomného okamžiku
- emoce ovlivňují prokrastinaci a jak se vyhnout věčnému odkládání 
- rozlišíte vaše pravé a ne-pravé já (Self 1 vs. Self 2) a proč vám Self 1 komplikuje váš "skedjůl" :-)