Pro firmy

Exekutivní a leadership koučink 

Tento typ koučinku je určený pro řídící pracovníky a zaměstnance managementu. Je vhodným nástrojem na rozvíjení těchto oblastí:

 • Mapování rozvojových oblastí koučovaného a jejich rozvoj
 • Schopnost definovat vlastní cíle, vize a hodnoty
 • Leadership, delegování a koučovací styl managementu
 • Změny ohledně pracovní pozice, organizace společnosti, firemní kultury
 • Odblokování potenciálu, motivace, smysl
 • Zvládání stresu
 • Mindful time management, work-life balance, komunikace
 • Sebeuvědomění, sebeaktualizace

Koučování doplňuji o rozvoj mindfulness, která klientovi pomáhá:

 • být si lépe vědom emocí a vlastního mentálního nastavení (tzv. mindset)
 • uvědomit si současný leadership styl a podpořit méně využívané styly
 • rozvinout konkrétní dovednosti emoční inteligence: sebeuvědomění, sebeřízení, empatie, sociální dovednosti
 • lépe zvládat stresové situace
 • efektivně komunikovat

Bylo dokázáno, že z rozvinutí těchto oblastí u řídících pracovníků profituje celá firma. Podle amerického badatele Davida McClellanda, který se zabýval chováním jedinců a organizací, vykazují firemní divize až o 20 % vyšší zisky oproti ročním plánům, pokud v jejich čele stojí leader, který dosáhl rozhodujícího stupně emoční inteligence. V dnešním světě se na řídící pozice dostávají téměř výhradně lidé s vysokým IQ a kvalitním vzděláním. Proto jsou to právě tyto měkké dovednosti, které dělají z dobrých manažerů ty špičkové. Podle výzkumů Davida Golemana vliv těchto schopností roste s výší pracovní pozice. Dále tento psycholog uvádí: "Když jsem porovnával vynikající a průměrné pracovníky ve vyšších vedoucích funkcích, téměř devadesát procent kompetencí odlišujících ty nadprůměrné bylo možné přičíst spíš faktorům emoční inteligence než výhradně kognitivním schopnostem." (z knihy "Jak se stát skutečným lídrem")

Rovněž využívám přístup Inner Game Timothyho Gallweye, jenž spočívá v přirozené eliminaci mentálních bariér (tzv. interferencí) přenesením pozornosti na klíčové momenty ve vykonávané činnosti. 

Při koučování čerpám z vlastní zkušenosti s podnikáním. Jsem spoluzakladatelem úspěšné mezinárodní značky bio veganských potravin značky ISWARI (zal. 2010), která je ve svém segmentu lídrem na mnoha trzích Evropy (Francie, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Irsko, Česká republika, Slovensko ad.).  

Mindfulness výcvik 

lze domluvit podle potřeb organizace. Nejčastěji se jedná o tyto varianty:

 • Skupinový výcvik (8 týdnů, 1 lekce = 2 hodiny)
 • Výcvik jednotlivců či malých skupin (8 týdnů, 1 lekce = 2 hodiny)
 • Mindfulness seminář
 • Výcvik na míru podle individuálních potřeb organizace

Semináře 

koučovací a management témata z pohledu mindfulness (jeden seminář trvá 4 hodiny):

 • Mindfulness a time management
 • Mindfulness a stres
 • Mindfulness a komunikace