Pro firmy

Exekutivní koučink 

je určený pro zaměstnance managementu a je velmi vhodným nástrojem v těchto oblastech:

 • Mapování rozvojových oblastí koučovaného a jejich rozvoj
 • Schopnost definovat vlastní cíle, vize a hodnoty
 • Leadership, delegování a koučovací styl managementu
 • Změny ohledně pracovní pozice, organizace společnosti, firemní kultury
 • Odblokování potenciálu, motivace, smysl
 • Zvládání stresu
 • Mindful time management, work-life balance, komunikace
 • Sebeuvědomění, sebeaktualizace

Koučink podle potřeby doplňuji o prvky mindfulness, které vedou k hlubšímu zvědomění pocitů, potřeb a motivací koučované osoby. Porozumění sobě na těchto rovinách je nezbytné pro to, aby koučovaný mohl rozvinout svůj plný potenciál takovým způsobem, ze kterého bude profitovat nejen on, ale i celý tým a firma.

Rovněž využívám přístup Inner Game od Timothyho Gallweye, jenž spočívá v přirozené eliminaci mentálních bariér zvýšením sebeuvědomění.

Mindfulness výcvik 

lze domluvit podle potřeb organizace. Nejčastěji se jedná o tyto varianty:

 • Skupinový výcvik (8 týdnů, 1 lekce = 2 hodiny)
 • Výcvik jednotlivců či malých skupin (8 týdnů, 1 lekce = 2 hodiny)
 • Mindfulness seminář
 • Výcvik na míru podle individuálních potřeb organizace

Semináře 

na témata z pohledu mindfulness (jeden seminář trvá 4 hodiny):

 • Mindfulness a time management
 • Mindfulness a stres
 • Mindfulness a komunikace