Pro firmy

Exekutivní a leadership koučink 

Tento typ koučinku je určený pro řídící pracovníky a zaměstnance managementu. Je vhodným nástrojem na rozvíjení těchto oblastí:

 • Konkrétní posun v rozvojových oblastech koučovaného: styly vedení, efektivní komunikace, rozhodování, emoční inteligence (sebeuvědomění, sebeřízení, motivace, empatie, sociální dovednosti), time management ad.
 • Schopnost definovat vlastní cíle, vize a hodnoty
 • Leadership styly, jejich mapování a cílený rozvoj, delegování a koučovací styl managementu
 • Změny ohledně pracovní pozice, organizace společnosti, firemní kultury
 • Odblokování potenciálu, motivace, smysl
 • Zvládání stresu
 • Mindful time management, work-life balance, komunikace
 • Sebeuvědomění, sebeaktualizace

Koučování doplňuji o rozvoj mindfulness, která klientovi pomáhá:

 • být si lépe vědom emocí a vlastního mentálního nastavení (tzv. mindset)
 • uvědomit si současný leadership styl a podpořit méně využívané styly
 • rozvinout konkrétní dovednosti emoční inteligence: sebeuvědomění, sebeřízení, empatie, sociální dovednosti
 • lépe zvládat stresové situace
 • efektivně komunikovat

PŘI KOUČINKU ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ SE ZAMĚŘUJI NA TYTO PŘÍSTUPY: 

1. Rozvoj leadership stylů a emoční inteligence dle metodiky Daniela Golemana

Bylo dokázáno, že z rozvinutí těchto oblastí u řídících pracovníků profituje celá firma. Podle amerického badatele Davida McClellanda, který se zabýval chováním jedinců a organizací, vykazují firemní divize až o 20 % vyšší zisky oproti ročním plánům, pokud v jejich čele stojí leader, který dosáhl rozhodujícího stupně emoční inteligence. V dnešním světě se na řídící pozice dostávají téměř výhradně lidé s vysokým IQ a kvalitním vzděláním. Proto jsou to právě tyto měkké dovednosti, které dělají z dobrých manažerů ty špičkové. Podle výzkumů Davida Golemana vliv těchto schopností roste s výší pracovní pozice. Dále tento psycholog uvádí: "Když jsem porovnával vynikající a průměrné pracovníky ve vyšších vedoucích funkcích, téměř devadesát procent kompetencí odlišujících ty nadprůměrné bylo možné přičíst spíš faktorům emoční inteligence než výhradně kognitivním schopnostem." (z knihy "Jak se stát skutečným lídrem")

2. Inner Game / Time Gallwey

Do hloubky jdoucí přístup vychází z přelomových poznatků zakladatele klasického koučinku Timothyho Gallweye.  Spočívá v přirozené eliminaci mentálních bariér (tzv. interferencí) přenesením pozornosti na klíčové momenty ve vykonávané činnosti. Tento velmi efektivní postup je využíván v celé řadě oblastí počínaje sportem až po řízení firem. 

3. Kognitivně-behaviorální koučink

Tento druh koučinku se zaměřuje na naše nevědomé pocity a skryté postoje či přesvědčení, které stojí za mnoha interferencemi snižujícími naši výkonnost. Je velmi efektivní při zvládání prokrastinace, překonávání obav a úzkostí, zvládání náročných emocí apod. 

4. Při koučování čerpám z vlastní zkušenosti s podnikáním. 

Jsem spoluzakladatelem úspěšné mezinárodní značky bio veganských potravin ISWARI (zal. 2010), která je dnes ve svém segmentu lídrem na mnoha trzích Evropy (Francie, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Irsko, Česká republika, Slovensko ad.). Divizi společnosti zodpovědnou za trhy střední Evropy jsem vedl v letech 2010 až 2019.  

Mindfulness výcvik 

Lze domluvit podle potřeb organizace. Nejčastěji se jedná o tyto varianty:

 • Skupinový výcvik do 10 osob (8 týdnů, 1 lekce = 2 hodiny)
 • Výcvik jednotlivců či malých skupin (8 týdnů, 1 lekce = 2 hodiny)
 • Mindfulness seminář
 • Výcvik na míru podle individuálních potřeb organizace

Semináře (4 hod.)

Semináře jsou zaměřené na klasická "koučovací" a "management" témata, ke kterým však přistupuji netradičně z pohledu mindfulness a psychologie emocí. Ty nabízejí hlubší pohled a efektivnější přístupy díky zvědomění mnoha bariér, které nám brání využít dostupné znalosti, techniky a postupy.

TIME MANAGEMENT, MINDFULLY

V semináři se dozvíte, jak:
- použít nástroje mindfulness pro přesné vnímání času
- vnést všímavost do organizace práce a stihnout více práce za méně hodin
- nezhroutit se z návalu úkolů a povinností, ale zachovat si vždy čistou hlavu
- spolu souvisejí stanovení priorit a vnímání přítomného okamžiku
- vaše emoce ovlivňují vaši prokrastinaci a vyhnout se tak věčnému odkládání 
- rozlišíte vaše pravé a ne-pravé já (Self 1 vs. Self 2) a proč vám Self 1 komplikuje váš "skedjůl" :-)

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE, MINDFULLY

V semináři se dozvíte, jak:
- použít nástroje mindfulness pro mezilidskou komunikaci ve vypjatých situacích, a odejít z nich se ctí a bezkonfliktně
- vnést všímavost do komunikace tělem, intonací hlasu, volbou slov, tak aby vám ostatní rozuměli
- se vyhnout nepochopení toho, co chcete sdělit a nepochopení toho, co vám sdělují ostatní
- vědomě využívat principy nenásilné komunikace
- výrazně zvýšit svoje šance na to, že budete skutečně vyslyšeni
- najít cestu ven z agresivní komunikace a dosáhnout přitom svých cílů