Mindfulness kognitivní terapie

Pronásledují vás obavy a úzkosti? Jste náchylní k depresivním stavům? Jste pohlcení a vyčerpaní chronickým stresem? Terapie založená na mindfulness (MBCT) je vědecky ověřená a vysoce funkční metoda, která již pomohla velkému množství lidí.  

Terapie je určená pro tyto druhy potíží:

 • Úzkosti, chronické obavy
 • Depresivní a postdepresivní stavy, prevence relapsu
 • Zvládání náročných emocí
 • Stres způsobený přepracovaností, obavami či bolestivým onemocněním
 • Nízká sebedůvěra   
 • Vyhoření a vyčerpání
 • Prokrastinace
 • Ztráta smyslu
 • Podpora léčby u všech psychoterapeutických pacientů

Co je mindfulness terapie?

MBCT (mindfulness-based cognitive therapy / kognitivní terapie založená na všímavosti) vychází z vědomého prožívání čtyř základních složek sebezakoušení: smyslového, myšlenkového, emočního a postojového. Přenesení bdělé pozornosti z konceptuálních obsahů mysli na vjemy zakoušené v přítomném okamžiku na úrovni těla a mysli vede k hluboké relaxaci, k rozvoji sebesoucitu a sebepřijetí a k intuitivnímu opuštění emočně-mentálních vzorců, které stojí za většinou emočních poruch. 

Tento terapeutický přístup se opírá nejen o empirické poznání, ale také o velké množství vědeckých studií, při nichž byla vysoká účinnost této metody ověřena. Kombinuje kognitivně-behaviorální terapii a benefity spojené s rozvinutím všímavosti díky mindfulness technikám (relaxace - psychologický vhled - sebepřijetí a změna sebeprožívání). 

Vstupní konzultace, která probíhá telefonicky nebo přes video call, trvá 10-15 min a je zdarma. Během ní si vyjasníme, co přesně vás trápí a jaké jsou vaše potřeby. Každé další sezení trvá 60 minut. Jeho součástí je terapeutický rozhovor týkající se aktuálních či dlouhodobých potíží, nácvik mindfulness technik a na míru vedená meditace.

Jak MBCT funguje?

Zindel V. Segal je kognitivní psycholog, specialista na deprese a jeden ze zakladatelů kognitivní terapie založené na všímavosti. Ve videu níže vysvětluje, jak společně s Markem Williamsem (Oxford University) a Johnem Teehdalem (Cambridge University) zkoumali vliv mindfulness na relaps depresivních stavů:

 • Emoce spouští myšlenky, a ty zpětně ovlivňují emoce. Např. smutek aktivuje odsuzující, kritické a nepřátelské vnímání sebe sama, které dotyčného znovu stáhne do deprese.
 • Cílem zkoumání bylo změnit působení smutku na celkovou náladu a emoční paměť. Aktivace smutku totiž dramaticky zvyšuje sklon k relapsu deprese.
 • Nový přístup spočíval v odklonu od eliminování smutku či pokusů změnit náladu. Namísto toho psychologové pracovali na změně, jak se dotyčný člověk vztahuje k samotné emoci smutku. Což je moment, kdy do hry naplno vstupuje mindfulness (plné vnímání přítomných prožitků bez konceptuálního hodnocení).
 • Díky mindfulness člověk není emocí zahlcen a dokáže nenechat se vtáhnout do asociativního myšlení, které by vedlo k prohloubení negativní emoce.
 • Klinické studie prokázaly velmi vysokou účinnost MBCT: u pacientů s depresí poklesl relaps o 45 %, což odpovídá účinkům dlouhodobého užívání antidepresiv.
 • Pozitivním vedlejším efektem je nárůst prospěšných emocí jako jsou sebedůvěra a spokojenost z vlastního života, což dále napomáhá dobrému psychickému stavu.
 • Při praktikování mindfulness byly zjištěny změny v mozkové kůže, které jsou spojené s prožíváním přítomných vjemů namísto jejich konceptuálního hodnocení. Zejména dochází k aktivaci insulárního kortexu.
 • 75 % až 80 % lidí, kteří projdou 8týdenním kurzem mindfulness, pokračují i nadále ve vlastní praxi všímavosti. Integrace mindfulness do běžného života u nich vede k přirozenému napojení na vlastní zdroje a k novému způsobu života, namísto pokračování v samotné léčbě.  

Následující grafy zobrazují pokles relapsujích pacientů a změny v mozkové kůře při MBCT:

Pokles relapsu deprese při MBCT
Pokles relapsu deprese při MBCT

Pár slov o mě

Mindfulness se aktivně věnuji více než dvacet let v rámci meditace vhledu (tzv. vipassaná). Celkově jsem absolvoval více než 2.100 hodin intentivní mindfulness meditace na retreatech v ČR i zahraničí pod učiteli jako jsou Ashin Ottama, Steve Armstrong, Chritopg Titmuss, Bhante Sujiva, Sean Pritchard ad. Jako obsahový spoluautor jsem se podílel na vzniku meditační aplikace Calmio. V roce 2022 mně vyšla v nakladatelství Pointa / Albatros Média kniha "Mindfulness: co vám ještě neřekli?", ve které píši o málo známých, avšak zásadních tématech pro úspěšné rozvíjení mindfulness - mimo jiné o vztahu mindfulness a duševního zdraví. Příležitostně vedu intenzivní meditační ústraní. 

Nejčastěji pracuji s těmito tématy:

 • úzkostné stavy
 • stres a vyhoření
 • zvládání obtížných emocí
 • chronická deprese 
 • sebedůvěra a sebehodnota
 • prokrastinace

Adresa:

Sezení probíhají dle domluvy na adresách:

 • Centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1
 • Roztylské sady 1103/4, 141 Praha 4 - Spořilov
 • On-line prostřednictvím aplikace ZOOM

Ceník:

Jedno 60min sezení: 800 Kč
Pokud se nacházíte v ekonomicky tíživé situaci, obraťte se na mě a domluvíme si individuální finanční plán. 

Kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje, ozvu se Vám co nejdříve zpět.
Případně mě zavolejte na tel. číslo 737 851 629.