Životní koučink

"Nehledej pravdivé odpovědi na svoje otázky, raději se ptej na pravdivost svých odpovědí."

"Změna nemůže být vynucená zvenku, měla by být prožitá uvnitř. Jen pak může být autentická a trvalá. Proto je důležité být si vědomý ("mindful") skutečných potřeb, přání a tužeb. Díky jejich zvědomění získáte přístup ke zdroji vlastní síly a motivace."

Úvodní schůzka zdarma

Nevíte, jestli je pro vás koučink tím pravým? Chtěli byste mě nejprve osobně lépe poznat? Potřebujete rozptýlit pochyby a dostat odpovědi otázky, které se vám rojí v hlavě? Můžete se na mě bez obav kdykoliv obrátit - jako první krok vás bude čekat úvodní sezení zcela zdarma, na kterém si vše ujasníte a až poté se rozhodnete, zda chcete do koučinku skutečně jít.

Transformační koučink

Při životním koučinku (známém také pod názvem life coaching) používám přístup tzv. transformačního koučinku. Je typický tím, že řeší příčiny problémů na hlubších psychologických rovinách. Proto se někdy popisuje jako koučink pod hladinou. Řada běžných potíží, se kterými lidé přicházejí, má totiž původ ve skrytých mentálně-emočních vzorcích, které nás negativně ovlivňují. Nevyužíváme náš plný potenciál a vrozený talent, nejsme schopní s něčím začít či přestat, utápíme se ve stále stejných myšlenkách a pocitech a točíme se v kruhu. Mohou za to naše nevědomá iracionální, jádrová a sebelimitující přesvědčení, vnitřní kritik či disociovaná část naší osobnosti. Zvědomění těchto vzorců a jejich následné opuštění vede k tomu, že nás přestanou blokovat. Výsledkem je nalezení vlastního zdroje energie a motivace, a také rozevření celé palety nových možností, jak dosáhnout kýženého cíle nebo žádoucí změny. Díky tomu má koučink přímý pozitivní dopad na osobní a pracovní život.

Jak sezení probíhají?

Sezení trvají 60 min a probíhají formou rozhovoru, případně do nich zařazuji terapeutická a mindfulness cvičení (po vzájemné domluvě). Budu vám klást otázky, které slouží k rozpuštění vašich mentálních blokád. Využívám také osvědčené postupy z kognitivně-behaviorální či Gestalt terapie.

Mindfulness cvičení prohlubují sebevnímání na tělesné, mentální a emoční rovině, což pomáhá porozumět našim skutečným motivacím a potřebám. To zintenzivňuje účinek koučinku. 

Věnuji se také tématům, která mají přesah do existenciálního koučinku, osobní transformace, meditační praxe či spirituality, včetně jejího prožívání v každodenním životě. 

Koučování probíhá v atmosféře vzájemné lidské důvěry. Mým zájmem je být vám partnerem a spolehlivým průvodcem na vaší životní cestě.  

S čím vám mohu pomoct?

  • Vyřešit zdánlivě neřešitelnou situaci
  • Ujasnit si priority a další životní či pracovní směr
  • Nastartovat novou kariéru
  • Nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem
  • Zvládat svoje úkoly efektivněji a ve větší pohodě
  • Změnit své návyky, se kterými nejste spokojeni 
  • Zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě
  • Vyřešit vnitřní dilema
  • Vypořádat se s prokrastinací
  • Vyrovnat se se stresem, úzkostí a obavami