Reference na koučink

"Františka jako kouče jsem potkala v době, kdy jsem se rozhodla skoncovat s několikaletým tématem - nastoupení na novou manažerskou pozici. Do té doby jsem si s ním nevěděla rady. Souhlasila jsem proto vyzkoušet koučink, i když jsem o něm moc nevěděla. Udělala jsem dobře. Nejen že se mé téma vyřešilo a já jsem byla povýšena na nové manažerské místo, na němž jsem velmi spokojená, ale navíc mně v domácnosti přibyl i živý psí přírůstek, což byl žádoucí by-product našich sezení. To vše se událo během pouhých šesti sezení. Na Františkově koučování se mi líbil velmi nenucený a lidský přístup, kterým přirozeně navodil atmosféru důvěry a podpory, ve které jsem mohla být sama sebou a aktivně participovat. Když bylo zapotřebí, tak mě František velmi citlivě představil techniky, které mě stimulovaly k novým zamyšlením a otázkám a vedly k žádoucí změně. Nejlepší na celém procesu bylo to, že jsem neměla vůbec pocit, že na něčem "pracuji" tak (jako je tomu u terapií). Koučování doporučiji všem, kteří jsou připraveni a chtějí skutečnou změnu. František je rozhodně správnou volbou!" (Martina Jílková, manažerka v ADP Employer Services)

"Děkuji za všechna ta sezení, každé pro mě mělo velkou hodnotu, každé mi něco přineslo a posunulo mě někam dál. Vypadalo to, že jsme si jen tak povídali, a přitom to ve skutečnosti bylo mnohem mnohem víc, v různých oblastech mě to naťuklo, a aniž bych si to vůbec uvědomovala, postupně pak vše různě dozrávalo a nastartovalo to u mě další procesy a uvědomění, a nové náhledy. Nechal jste mě si to vše uvědomit sama, jen jste pootevřel dveře, ale ostatní jste nechal na mě, nevnutil jste mi, co vidíte, nechal jste mě vidět. A nechal jste mě si plně uvědomit, že jsem to já, kdo to vidí. Klidně a lidsky, bylo příjemné cítit, že přede mnou nestojí svaté moudro, které mě přišlo hodnotit, ale člověk, který také vnímá, cítí, a je někde na své cestě a s pokorou přistupuje k všemu ostatnímu, to u mě k vám vytvořilo velkou důvěru, která určitě byla klíčem k tomu, aby se stalo vše ostatní. Moc děkuji." (Kateřina Kratochvílová, manažerka v automotive společnosti)

"František působí jako přirozený profesionální kouč s velmi solidním základem v mindfullness. Dobře zvládnuté techniky, pozorný, intuitivní. V mém případě zafungoval jako průvodce v době, kdy jsem potřebovala projít změnou. Velmi mě potěšil jeho přístup transformačního koučování. Tento přístup měl v mém případě dopad nejen na profesionální kariéru, ale i na jemnou proměnu - ještě lepší porozumění přístupu sama k sobě." (Tereza Kerle, dance performer)

"Františka jsem si ke koučování vybrala na základě jeho osobního příběhu a zkušeností. Líbí se mi, že je to člověk, který dokáže vést milionový byznys a zároveň se umí obrátit do svého nitra skrze meditační praxi. Snoubí v sobě harmonicky vnitřní i vnější poznání. V rámci koučinku mi dokázal odkrýt, v čem se v rámci plánování mých pracovních projektů ztrácím, a dokázal mě navést k jednoduchým principům, které mi během pár týdnů pomohly konkrétní kroky skutečně zrealizovat. Naše setkávání se nesla v přirozenosti a vzájemné důvěře." (Lenka Nechvátalová, reportérka ČT)

Sezení s Františkem mně velmi pomohla. Od samého začátku bylo zřejmé, že se jedná o profesionála, který je čestný, empatický, umí naslouchat, správně analyzovat a používat strategie, které jsou maximálně vhodné v konkrétní situaci. Je velmi lidský a má mnoho zkušeností napříč obory. Pomohl mně definovat vlastní hodnoty a všímat si svých priorit. Některé momenty byly velmi emotivní, ale musím říct, že jsem se vždy cítila v souladu sama se sebou, podporována a respektována. Dokázal se zaměřit na to, s čím jsem potřebovala pomoct a přirozeně mi pomohl, abych sama objevila, co mě paralyzovalo, a abych odhalila svoje strachy a limity a naučila se s nimi pracovat. Během sezení používal velmi názorné metafory, díky kterým se mně náhle rozsvítilo a vše bylo najednou jinak. Tyto AHA momenty mně ve skutečnosti pomohly nejen pro téma, se kterým jsme pracovali, ale používám je také v ostatních oblastech a momentech svého života, což je fantastické! Velmi děkuji, Františku. (Dulka Carreras, zdravotní sestra)

"Koučink pana Lomského mne velmi pozitivně překvapil. Kouč mi neukázal cestu, ale donutil mne přemýšlet, kudy se chci sama ubírat. Naučil mne zvažovat možnosti racionálně, oprostit se od matoucích pocitů a emocí. Nabyté zkušenosti jsem nevyužila pouze pro konkrétní problém, se kterým jsem původně přišla, ale využívám je i nadále. Především mi pomohl nahlédnout do svého já, zjistit, co vlastně chci a kudy chci dál kráčet. Mnoho věcí si není člověk ochoten přiznat, správný koučink ho nenásilně nasměruje. Pod dohledem kouče jsem se nebála analyzovat i nepříjemné věci, které ve výsledku napomohly k řešení." (Monika Brucknerová, parkurová jezdkyně)

"Po čtyřech setkáních mohu sdílet pokrok a úspěch v mém životě vyplývající ze správného nasměrování. František mne podpořil na cestě zvědomování si mých myšlenkových procesů, pocitů i vnitřních zdrojů. To vedlo k rozlišování toho, co chci a co je pro mne prospěšné či naopak. Má proměna zasahuje do denních návyků, do mých blízkých vztahů i do přístupu k mé práci a sama k sobě. Těším se na další setkávání a děkuji." (Klára Adamová, peer terapeut) 

"Chtěla bych poděkovat za naše setkávání, na které jsem se vždy těšila. Neměla jsem předchozí zkušenosti s koučinkem a tak jsem neměla žádná očekávání. Spíš jsem byla zvědavá, zda to vůbec bude k něčemu a přiznám se, že jsem si i říkala, zda to nebude ztráta času. Naopak. Vlastně jsme si "jenom" tak povídali a ty jsi občas mimochodem položil nějakou otázku, která mě vždy donutila se zastavit a zamyslet se, jak to tedy vlastně je. Vždy mě to dovedlo k tomu, abych změnila úhel pohledu a to mi zas umožnilo najít řešení či otevřít nové brány. I takové maličkosti, jak lze věci zlepšovat, co pro to mohu sama udělat nebo kam/na koho se obrátit, mi pomohly si uvědomit, že nemusím být na vše sama. Pro někoho možná samozřejmost, pro mě velká pomoc. Bylo pro mě velkým překvapením, kam až jsem se pod tvým vedením mohla dostat. Všechna naše setkání pro mě byla velmi inspirativní, hlavně v tom, jak je důležité si klást ty správné otázky a dívat se na věci z mnoha úhlů - mít otevřenou mysl." (Jana Šedá, Člověk v tísni)

Na Františkově koučinku se mi líbí jeho schopnost vytvořit klidnou atmosféru, trpělivě naslouchat a postupovat krok za krokem v hledání odpovědí. Pomohl mi během sezení najít nový úhel pohledu na mou aktuální situaci, čímž jsem ji dokázala pochopit, lépe přijmout a změnit k ní přístup, tak že mě již tolik nezatěžovala. Změna úhlu pohledu mi následně pomohla k hlubšímu porozumění a k prohloubení soucitu k sobě i k druhým, čehož si nejvíce vážím. (Eva Hlinková, ubytovací agentura Interhome)

"Pan Lomský mi koučovacími technikami pomohl objevit v sobě nové věci a zlepšit směr mého života. Díky němu pociťuji, že se teď lépe vyrovnávám s neúspěchem a řeším problémy, které bych dříve raději ignorovala. Doporučuji jeho služby všem, kteří si chtějí zvýšit kvalitu života a lépe porozumět sám sobě." (Anna Pečochová, grafička)