Reference

"Děkuji za všechna ta sezení, každé pro mě mělo velkou hodnotu, každé mi něco přineslo a posunulo mě někam dál. Vypadalo to, že jsme si jen tak povídali, a přitom to ve skutečnosti bylo mnohem mnohem víc, v různých oblastech mě to naťuklo, a aniž bych si to vůbec uvědomovala, postupně pak vše různě dozrávalo a nastartovalo to u mě další procesy a uvědomění, a nové náhledy. Nechal jste mě si to vše uvědomit sama, jen jste pootevřel dveře, ale ostatní jste nechal na mě, nevnutil jste mi, co vidíte, nechal jste mě vidět. A nechal jste mě si plně uvědomit, že jsem to já, kdo to vidí. Klidně a lidsky, bylo příjemné cítit, že přede mnou nestojí svaté moudro, které mě přišlo hodnotit, ale člověk, který také vnímá, cítí, a je někde na své cestě a s pokorou přistupuje k všemu ostatnímu, to u mě k vám vytvořilo velkou důvěru, která určitě byla klíčem k tomu, aby se stalo vše ostatní. Moc děkuji." (Kateřina Kratochvílová, manažer v automotive společnosti)

"František působí jako přirozený profesionální kouč s velmi solidním základem v mindfullness. Dobře zvládnuté techniky, pozorný, intuitivní. V mém případě zafungoval jako průvodce v době, kdy jsem potřebovala projít změnou. Velmi mě potěšil jeho přístup transformačního koučování. Tento přístup měl v mém případě dopad nejen na profesionální kariéru, ale i na jemnou proměnu - ještě lepší porozumění přístupu sama k sobě." (Tereza Kerle, dance performer)

"Koučink pana Lomského mne velmi pozitivně překvapil. Kouč mi neukázal cestu, ale donutil mne přemýšlet, kudy se chci sama ubírat. Naučil mne zvažovat možnosti racionálně, oprostit se od matoucích pocitů a emocí. Nabyté zkušenosti jsem nevyužila pouze pro konkrétní problém, se kterým jsem původně přišla, ale využívám je i nadále. Především mi pomohl nahlédnout do svého já, zjistit, co vlastně chci a kudy chci dál kráčet. Mnoho věcí si není člověk ochoten přiznat, správný koučink ho nenásilně nasměruje. Pod dohledem kouče jsem se nebála analyzovat i nepříjemné věci, které ve výsledku napomohly k řešení." (Monika Brucknerová, parkurová jezdkyně)

"Pan Lomský mi koučovacími technikami pomohl objevit v sobě nové věci a zlepšit směr mého života. Díky němu pociťuji, že se teď lépe vyrovnávám s neúspěchem a řeším problémy, které bych dříve raději ignorovala. Doporučuji jeho služby všem, kteří si chtějí zvýšit kvalitu života a lépe porozumět sám sobě." (Anna Pečochová, grafička)