MINDFULNESS 
VE FIREMNÍM PROSTŘEDÍ
8-TÝDENNÍ KURZ

Chcete se vypořádat se stresem, neustálým tlakem, špatnými mezilidskými vztahy a nedůvěrou na vašem pracovišti? Máte pocit, že lidé ve vašem týmu nevnímají, co jim říkáte, a nadřízení vás ignorují? Jedná se ve firmách o velmi časté situace, které končívají vyhořením, toxickými vztahy a vysokou mírou fluktuace zaměstnanců. Není potřeba zdůrazňovat, že takový stav má dopad jak na ekonomiku firmy, tak na duševní pohodu zaměstnanců.

Právě teď máte možnost:

 • vytvořit ve vaší firmě prostředí, které bude pro zaměstnance psychologicky bezpečné, a v němž mohou uplatnit veškerý svůj talent a potenciál
 • získat praktické nástroje pro duševní hygienu, udržení psychické pohody a budování mezilidské důvěry
 • naučit se místo frustrující komunikace vést konstruktivní dialog 
 • zvládnout principy emoční regulace a naučit se zdravě a nedestruktivním způsobem vyjadřovat vlastní pocity
 • zefektivnit time-management, priorizaci a rozhodování
 • zlepšit chod firmy díky otevřené komunikaci, vzájemné důvěře, toleranci a vyšší motivaci zaměstnanců pracovat nikoli "pro vás", ale "s vámi"!

Obsah kurzu

Lekce 1: Úvod do kurzu
Co je mindfulness?
Jak hluboce relaxovat: body-scan, dechové techniky, scanning/zooming
První skutečná ochutnávka – 4 opory pozornosti a k čemu slouží?

Lekce 2: Management stresu
Jak rozlišit přirozený a patologický stres
Signály chronického stresu a vyhoření
Stresové reakční vzorce a jak je opustit
Jak získat vnitřní stabilitu?

Lekce 3: Vědomá pozornost a efektivní rozhodování
Emoční regulace / Atlas emocí
Jak se rozhodovat svobodně a efektivně
Techniky na prohloubení soustředění
Překážky ve výcviku mindfulness a jak se s nimi vypořádat

Lekce 4: Kognitivní zkreslení: odbrzděte svůj výkon!
Mentální mapa a realita: předejděte zbytečným konfliktům
Kognitivně-behaviorální model: jak porazit prokrastinaci a prodat, co umím?
Jak překonat sebelimitující vzorce a naplnit svůj potenciál
Jak získat na svoji stranu vnitřního kritika

Lekce 5: Emoce v ředitelském křesle – vezměte si svoji sílu zpět!
Emoce jako spouštěč stresu
Trápí vás náročné emoce? Přeprogamujte svoji amygdalu!
Jak si z emocí vytvořit nejlepšího parťáka
Priorizace a time-management z pohledu emoční regulace

Lekce 6: Komunikace jako klíč k funkčnímu týmu
Komunikace jako dialog, nikoli dva monology
Vliv psychologické typologie na komunikaci
Vědomé naslouchání

Lekce 7: Psychologické bezpečí na pracovišti
Proč nás ostatní neslyší?
NVC (non-violence communication)
Modelové situace podle NVC

Lekce 8: Smysl a motivace
Jak být automní v síti sociálních vztahů
Nalezněte svoje "proč": pravidlo zlatého kruhu
Inner Game: Self 1, Self 2
Motivační trojúhelník: výkon, radost, učení 

Foto: Pointa, Michaela Šedová
Foto: Pointa, Michaela Šedová

Pár slov o mě

 • František Lomský
 • Mentální kouč a terapeut
 • Lektor mindfulness a měkkých dovedností
 • Průvodce meditací vhledu (vipassaná)
 • Obsahový spoluautor první české aplikace Calmio a autor knihy Mindfulness: co vám ještě neřekli? (2022 / Pointa, Albatros Média)


"Mindfulness jsem začal praktikovat před více jak dvaceti lety, v roce 2000, a od té doby se stala pevnou součástí mého života. Díky ní jsem si mohl uvědomit, jak si
emoční stres či napětí
způsobujeme hlavně sami sobě. Především jsem však získal skvěle fungující nástroje na jejich rozpuštění, které mně umožnily nalézt stabilní střed uvnitř sebe sama, který máme všichni kdykoli k dispozici. Stres a většinu problémů si totiž vytváříme většinou tím, že se vyčerpáváme bojem sami se sebou, s vnějšími situacemi či lidmi okolo nás, namísto toho, abychom reagovali přirozeně v souladu s konktrétními okamžiky našeho života. 

Od roku 2010 jsem vedl devět let vlastní firmu na funkční potraviny zn. Iswari, která se stala oblíbenou značkou v mnoha zemích Evropy. Po prodeji firmy jsem se začal naplno věnovat mentálnímu koučinku a vedení kurzů mindfulness, která mně v době podnikání pomáhala zvládat stres, time-management a náročnou komunikaci s mými byznysovými partnery a zaměstnanci. Díky mindfulness se mi podařilo projít náročnými obdobími, aniž bych se propadl do chronického stresu či vyhoření.  

Jsem obsahovým spoluautorem meditační aplikace Calmio, v pražském Centru Lotus vedu pravidelné meditace pro veřejnost a v roce 2022 mně vyšla kniha "Mindfulness: co vám ještě neřekli".

Absolvoval jsem desítky týdenních či delších intenzivních tréninků v mindfulness meditaci (tzv. retreatů meditace vhledu/vipassaná) pod skvělými učiteli v Česku i v zahraničí - celkem se jedná o více než 2 100 hodin výcviku. I mnohem kratší praxe v trvání několika málo týdnů však vnáší do života úlevu od stresu, napětí, obav či zahlcení a prohlubuje pocit sebejistoty a životní pohody. Rád se s vámi o své zkušenosti podělím."

Řekli o mých kurzech:

S Františkem jsme spolupracovali na zajištení několika školeních pro naše zaměstnance. Většinou šlo o interaktívní semináře/workshopy, rozvržené do několika bloků, na téma mindfulness, komunikace, time/management, motivace a seberealizace. Bylo mi velkým potěšením s ním spolupracovat, protože jeho profesionální přístup nám pomohl zajistit kurz hladce, a to jak po obsahové, tak po organizační stránce. František byl vždy velmi příjemný, a vstřícný vyhovět nám 😊. Jeho výklad byl jasný a srozumitelný. Byli jsme s ním moc spokojeni, a v budoucnu určitě zrealizujeme další školení. Pokud máte zájem o obdobná témata, určitě bych Františka jako lektora doporučovala. (Luboslava Kaščáková, HR Education Specialist, Adastra, s.r.o.)

"Na kurz mindfulness jsem se přihlásila, ačkoli jsem s mindfulness už měla předchozí zkušenost. I tak mě ale kurz velmi mile překvapil a předčil má očekávání. Každá hodina byla skvěle strukturovaná, vybraná témata, která jsme v kurzu procházeli, byla přínosná, relevantní a mohla jsem v nich mindfulness ihned integrovat do svého života. Také velmi oceňuji, že to nebyla jen teorie (která byla skvěle sepsaná do praktického průvodce), ale vždy byla součástí hodiny i praxe na začátku a na konci setkání. František má bohaté zkušenosti a znalosti v této oblasti a hlavně má dar lidským a srozumitelným způsobem předávat i složitá témata a učinit je uchopitelnější, abychom si je tak mohli ve svém životě lépe zvědomit. Kurz byl zkrátka opravdu skvělý a dal mi do života vše potřebné, abych mohla v mindfulness praxi pokračovat sama i nadále." (Kateřina)

Do kurzu mindfulness jsem se přihlásila, protože jsem trpěla silnými úzkostmi. V jednom z mnoha probíraných témat jsem pochopila, co znamená přijetí problému, respektive přijetí samotné emoce. Jelikož součástí tohoto kurzu je i praxe, naučila jsem se zde základům meditace. Pak se začaly dít zázraky. V meditaci se mi emoce podařily uvolnit a úzkosti pomalu vymizely. Jsem vděčná Františkovi za inspiraci, která mi doslova změnila život. (Michaela) 

"Mindfulness představuje velmi účelnou techniku, pomocí které můžeme vnímat nás samotné, stejně jako i okolní svět, v co nejjasnější podobě. Tato technika má nesmírný léčebný potenciál. Důležitý je i učitel, který znalosti předává. A já musím moc poděkovat Františkovi Lomskému za to, že je opravdu skvělým učitelem a připravil pro nás naprosto brilantně sestavený kurs mindfulness. V dnešní době je velká nabídka podobných kursů. Ačkoli je základ metody stejný, je důležité, aby učitel dokázal dobře předávat jednotlivé techniky a zároveň i upozornit na úskalí a problémy při procesu jejich osvojování. V tom je důležitá vlastní praxe a na Františkovi je opravdu velmi dobře znát, že je se čtvrt století dlouhou praxí jedním z nejzkušenějších učitelů u nás. Cením si u něho nejen nesmírné profesní erudovanosti, ale též velmi lidské, srdečné a laskavé povahy, autenticity a schopnosti velmi srozumitelně předávat techniky i naprostým začátečníkům.

František nejen že dokáže popsat jednotlivé techniky všímavého pozorování, ale umí i předvídat všechna možná úskalí při osvojování mindfulness a dokáže tímto procesem frekventanty kursu bezpečně provést. Je při tom velmi dobře znát, že František disponuje vynikajícími znalostmi z oblasti psychologie a psychoterapie.

František pro nás též připravil velmi kvalitní studijní materiály, ve kterých byla podrobně rozebrána každá jednotlivá lekce. Kurs mohu skutečně vřele doporučit každému, kdo se zajímá o osobní rozvoj, chce umět lépe rozumět svým emocím, naučit se čerpat moudrost, kterou emoce do života přinášejí a zároveň jimi nebýt v životě přespříliš ovládán. Mindfulness je metoda, která slouží nejen k lepšímu poznání a porozumění sobě i okolí, ale má i velký léčebný potenciál a pod vedením Františka tento kurs o mnohé překonal má očekávání. Neméně nápomocná je i Františkova vynikající knižní publikace Mindfulness – Co vám ještě neřekli, která je ozdobou mé knihovny.

Kurz mně velmi pomohl v tom, že si dokáži lépe všímat věcí, které se v mém životě dějí. Některé dokážu s porozuměním a respektem ponechat takové, jaké jsou, jiné zase mohu díky vnitřní reflexi alespoň částečně měnit. Méně hodnotím svět okolo sebe a více ho vnímám ve své přirozenosti a celistvosti. Uvědomuji si, že to, jak okolní svět vidím, je výrazně ovlivněno způsobem mého vnímání. Díky tomu, že se s pomocí mindfulness mohu na způsob vlastního vnímání lépe podívat, mohu ho i měnit a dokážu vidět realitu života jasněji. Jsem za to moc vděčný." (Jakub)

"Před kurzem mi byla diagnostikována úzkostná porucha, která vznikla v souvislosti s jiným zdravotním problémem. V rámci KBT terapií jsme několikrát narazili na pojem "mindfulness", a proto jsem začala hledat kurz, který by mě naučil aplikovat mindfulness v praxi. Cítila jsem, že to může být na jedné straně cesta, jak vyřešit svůj zdravotní problém, na straně druhé, že to může mít celkově pozitivní přínos pro můj život. Když jsem tedy narazila na tento kurz, neváhala jsem a přihlásila jsem se. Moje úzkosti skoro vymizely a cítím se více vyrovnaná, klidnější a šťastnější. Ať už řešíte nějaký zdravotní problém, či se jen necítíte spokojení, nebo máte chuť ve svém životě něco změnit, neváhejte a zkuste tento kurz. Mohu ho jen vřele doporučit. Lektor mindfulness skutečně rozumí a dokáže vám pomoci ji pochopit a každodenně ji aplikovat ve vašem životě. Na Františkovi oceňuji odbornost, schopnost naslouchat a ochotu řešit individuální potřeby, které jsou přínosné pro celou skupinu. A také ochotu, chuť a vůli nabídnout něco víc, nad rámec kurzu." (Marie)

"U Františka jsem byla na 8týdenním kurzu mindfulness. Kurz byl pro mě jako terapeuta velmi přínosný. František vedl kurz citlivým profesionálním způsobem. Kurz mě natolik nadchl, že jsem se rozhodla vyzkoušet 7denní meditační retreat. František se mnou před retreatem velmi ochotně zkonzultoval má osobní témata, protože jsem se obávala, že se mi na retreatu v meditacích otevřou do větší hloubky. Z kurzu a informací, které jsem se na kurzu mindfulness dozvěděla, čerpám doposud. Františka jako lektora mohu jen doporučit." (Jindřiška)

O tom, že je mindfulness technika, která má výsledky v práci se zklidněním, s traumatem, jsem se dočetla v knize Tělo sčítá rány. Jelikož pracuji ve zdravotnictví a často se setkávám s traumatem, které na mou psychiku působí, rozhodla jsem se, že tuto techniku vyzkouším na vlastní kůži. Abych ji eventuálně mohla doporučit dále. Mívám pocity úzkosti a trpím nespavostí, moje myšlenky mě často dokáží ovládnout. Proto nejvíce oceňuji efekt laskavě popsané techniky práce s myšlenkami. Věřím, že je spoustu způsobů, jak s myšlenkami pracovat, ale až díky mindfulness programu jsem pocítila, jaké to je nebýt v jejich vlivu, jen je pozorovat, nehodnotit. Nakročila jsem na cestu k tomu, že moje myšlenky se mi dějí, je to v pořádku, mohu do nich vstoupit, ale nemusím, mohu je pozorovat z pohledu pozorovatele. Cítím hlavně díky tomuto, že jsem klidnější a lépe spím. Na kurzu oceňuji Františkovy odpovědi na jakékoli dotazy, které padaly ze stran ostatních kolegů, dále na milou, laskavou atmosféru a na dobré rozložení meditačních cvičení, jiných cvičení a výkladu. Jelikož mám ráda fakta, tak jsem vděčná za tištěné materiály, do nichž jsem si mohla vpisovat další postřehy z hodin. K tomu je velmi čtivě napsaná kniha, kterou doporučuji. Moc děkuji, že jsem mohla být součástí. (Tea)

"I přesto, že jsem byla vůči mindfulness zpočátku skeptická a na kurz jsem se přihlásila především ze zvědavosti, první rychlé pokroky na sebe nenechaly dlouho čekat. Naučila jsem se lépe vztahovat k sobě a tudíž i k okolnímu světu - snáze si uvědomuji, co chci a proč to vlastně chci. A také už vím, kam se můžu kdykoli vrátit - k sobě. Právě proto, že život tvoří vztahy, tohle všechno bych nejspíš neobjevila, nebýt Františkova osobního, přátelského přístupu a jeho otevřenosti." (Markéta)

"Do kurzu jsem se přihlásila hlavně ze zvědavosti; ráda zkouším nové věci. Upřímně jsem si před zahájením kurzu o mindfulness nic nezjišťovala. Představovala jsem si, že nám bude lektor ukazovat různé cesty a způsoby, kterými lze dosáhnout vnitřního klidu a vyrovnanosti, což se mi jevilo jako něco, co je přesně pro mě. :-). A nezklamalo mě to, naopak! Získala jsem spoustu inspirace pro další práci na sobě. Kurz mi pomohl k tomu, abych si lépe uvědomila své vlastní pocity a emoce, a také přijímat a upřímně si přiznat ty negativní". (Kamila)

Jak kurz probíhá?

 • Jedna lekce trvá 2,5 hodiny (vč. krátké přestávky)
 • Každá lekce se skládá z TEORIE, PRAKTICKÉHO VÝCVIKU (reálné simulace, cvičení, relaxace, koncentrace, mindfulness techniky), SPOLEČNÉHO SDÍLENÍ a ODPOVĚDÍ NA OTÁZKY.
 • Probíraná látka je SIMULOVÁNA NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH z firemního prostředí.
 • Z každé lekce je pořizován ZVUKOVÝ ZÁZNAM v MP3, který dostanete k dispozici.

Registrace do kurzu

Před zakoupením kurzu se na mě můžete obrátit s případnými dotazy na   mindfulcoaching.cz@gmail.com, případně mně zavolat na 737 851 629. Rád vám sdělím další informace, které třeba na této stránce postrádáte.