Workshopy

Přípravíme podle Vašich potřeb workshop nebo seminář šitý na míru. Jsme specialisté na tato témata:

 • Nenásilná komunikace, aneb jak se slyšet a domluvit
  Koncept nenásilné komiunikace (NVC: Non-violent communication) vytvořil v 60. letech 20. století americký psycholog Marshall Rosenberg a dnes se jedná o velmi účinnou a propracovanou metodu, která pomáhá lidem vzájemně pochopit svoje potřeby a vést dialog, který dokáže vyřešit konfliktní situace či jim úplně předcházet. NVC se skvěle osvědčuje v pracovním prostředí, na úrovni lokálních komunit, v rodinném prostředí, diplomacii apod. Díky němu se konečně dokážete ve firmě efektivně domluvit!
 • Psychologická typologie a její vliv na tým
  Vychází z jungiánské psychologie a MBTI typologie. Každý z nás vnímáme, reagujeme a rozhodujeme se na základě čtyř základních polarit (extrovert/introvert, zaměření na detail/celek, rozhodování racionální/pocitové, organizování aktivit podle pevného řádu/flexibilně). Každá z těchto polarit vnáší do týmu vlastní pozitivní kvality, ale současně často působí problémy při společné práci. Ty se projevují tak, že si lidé "vzájemně nesednou", cítí se frustrovaně a mezi zaměstnanci panuje vzájemná nedůvěra. Pomocí vědomé práce s polaritami dokážete lépe pochopit nejen sami sebe, ale také kolegy a u každého člena týmu naplno využít jeho silné stránky.
 • Smysl a motivace: klíč k odemknutí potenciálu
  "Proč sem vlastně chodím?" "K čemu to je?" "Už aby padla." Chtěli byste, aby právě takto uvažovali vaši zaměstnanci? Pokud ne, díky tomuto workshopu si mohou lidé z vašeho týmu ujasnit svoje potřeby, priority a motivační zdroje. Výsledkem je hlubší pocit smysluplnosti a naplnění, který vede ke zvýšení motivace a převzetí osobní odpovědnosti. Workshop vychází z dnes již legendárního přístupu Inner Game amerického kouče Tima Gallweye a práce Simona Sinka. Ideální je kombinace workshopu s leadership koučinkem.   
 • Emoční seberegulace
  Schopnost pracovat s vlastními emocemi má silný dopad na to, jak působíme na ostatní lidi, ovlivňuje formu naší komunikace a způsob vedení celého týmu. Podle výzkumů amerického psychologa Daniela Golemana je emoční inteligence rozdílovým faktorem, který z dobrých manažerů dělá ty špičkové. Na workshopu se naučíte lépe vnímat svoje emoce a získáte nástroje na to, abyste je dokázali konstruktivně vyjádřit. To má silný dopad na mentální klima, vzájemnou důvěru a pocit bezpečí jako základní prvky funkčních týmů. Workshop je vhodné kombinovat s mindfulness a workshopem nenásilné komunikace.