4K/360° zpětná vazba

4K/360°ZV je čtyřkompetenční zpětná vazba, kterou jsme vyvinuli se záměrem pomoct manažerům poznat do hloubky a přitom velmi názorně za pomocí číselného hodnocení a grafického vyhodnocení svůj manažerský styl. 

Mapuje čtyři hlavní kompetence, kterými jsou:

  • Styly vedení / leadershipu
  • Komunikace
  • Emoční kompetence
  • Týmová spolupráce

Na základě tohoto diagnostického nástroje lze nastavit seberozvojový plán pro individuálního manažera nebo celý tým. Po skončení tohoto plánu, který spočívá v koučinku a na míru vytvořených workshopech, pro vás vytvoříme závěrečnou 4K/360°ZV, díky které si můžete ověřit míru zlepšení.

4K/360°ZV pracuje s číselnými hodnotami převedenými do grafické podoby, takže je velmi jednoduché porozumět dosaženým výsledkům. Součástí hodnocení je ale vždy individuální osobní sezení s koučem, který vám pomůže s interpretací.   

4K/360°ZV je součástí Transformační výzvy, což je půlroční program pro malé až střední týmy, firmy a organizace, který posune vaši společnost či organizaci na kvalitativně vyšší úroveň práce.