Jak funguje MBCT?

Zindel V. Segal je kognitivní psycholog, specialista na deprese a jeden ze zakladatelů kognitivní terapie založené na všímavosti. Ve videu níže vysvětluje, jak společně s Markem Williamsem (Oxford University) a Johnem Teehdalem (Cambridge University) zkoumali vliv mindfulness na relaps depresivních stavů:

  • Emoce spouští myšlenky, a ty zpětně ovlivňují emoce. Např. smutek aktivuje odsuzující, kritické a nepřátelské vnímání sebe sama, které dotyčného znovu stáhne do deprese.
  • Cílem zkoumání bylo změnit působení smutku na celkovou náladu a emoční paměť. Aktivace smutku totiž dramaticky zvyšuje sklon k relapsu deprese.
  • Nový přístup spočíval v odklonu od eliminování smutku či pokusů změnit náladu. Namísto toho psychologové pracovali na změně, jak se dotyčný člověk vztahuje k samotné emoci smutku. Což je moment, kdy do hry naplno vstupuje mindfulness (plné vnímání přítomných prožitků bez konceptuálního hodnocení).
  • Díky mindfulness člověk není emocí zahlcen a dokáže nenechat se vtáhnout do asociativního myšlení, které by vedlo k prohloubení negativní emoce.
  • Klinické studie prokázaly velmi vysokou účinnost MBCT: u pacientů s depresí poklesl relaps o 45 %, což odpovídá účinkům dlouhodobého užívání antidepresiv.
  • Pozitivním vedlejším efektem je nárůst prospěšných emocí jako jsou sebedůvěra a spokojenost z vlastního života, což dále napomáhá dobrému psychickému stavu.
  • Při praktikování mindfulness byly zjištěny změny v mozkové kůže, které jsou spojené s prožíváním přítomných vjemů namísto jejich konceptuálního hodnocení. Zejména dochází k aktivaci insulárního kortexu.
  • 75 % až 80 % lidí, kteří projdou 8týdenním kurzem mindfulness, pokračují i nadále ve vlastní praxi všímavosti. Integrace mindfulness do běžného života u nich vede k přirozenému napojení na vlastní zdroje a k novému způsobu života, namísto pokračování v samotné léčbě.  

Následující grafy zobrazují pokles relapsujích pacientů a změny v mozkové kůře při MBCT:

Pokles relapsu deprese při MBCT
Pokles relapsu deprese při MBCT

Kontaktní formulář

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje, ozvu se Vám co nejdříve zpět.
Případně mě zavolejte na tel. číslo 737 851 629.