Čím je tento leadership program unikátní?

 • Do rozvoje lidí zahrnuje nejen samotné lídry, ale celý jejich tým
 • Mapuje vysoce přehledným a kvantitativně vyjádřeným způsobem čtyři základní oblasti leadershipu: styly vedení, komunikaci, emoční kompetence a kvalitu týmové spolupráce
 • Umožňuje vyzkoušet si kompletní 360° ZV zcela zdarma
 • A teď největší bonbónek: Na začátku objednávky platíte jen 50 % ceny! Doplatek se odvíjí od číselně definovaného posunu v jednotlivých kompetencích. Nekupujete tedy žádného zajíce v pytli! Riziko, že byste se s námi nikam neposunili, bereme na sebe :-) 

Jedná se o transformaci, čili kvalitativní změnu. To však neznamená, že ji nelze kvantifikovat. Na začátku a po skončení výzvy získáte srozumitelné grafické ukazatele, díky nimž se na vlastní oči přesvědčíte, kam jste se posunuli.

Jedná se o výzvu – čili skutečná změna bude záležet hlavně na vás. My vám dodáme veškerou profesionální a systémovou podporu v podobě individuálně nastaveného koučinkového plánu a interaktivních workshopů.

Jak to funguje?


Krok 1

Nejdříve se sejdeme na nezávazné schůzce, při které si ujasníme, co konkrétně byste rádi ve vaší firmě zlepšili.

Součástí prvního kroku je vytvoření tzv. 4kompetenční 360° zpětné vazby manažera/lídra (4K/360ZP). Ta vám pomůže odhalit a číselně vyjádřit, jaké konkrétní kompetence potřebuje vedoucí pracovník rozvinout:

 1. Leadership styly (koučovací styl / flexibilita leadership stylů)
 2. Komunikace (efektivita komunikace / zpětná vazba)
 3. Emoční kompetence (emoční sebeřízení / sociální dovednosti)
 4. Kvalita týmové spolupráce (týmová kultura / fáze týmu)

Krok 2

Ve druhém kroku si společně nastavíme seberozvojový plán manažera/lídra, který obnáší sérii koučovacích sezení na předem definovaná témata dle vyhodnocení 4K/360ZV.

Kromě toho pro vás po vzájemné domluvě vytvoříme transformační rozvojový plán pro celý tým ve formě na míru vytvořených workshopů. Nejčastější téma workshopů se týkají těchto oblastí: 

 • Mindfulness – regulace emocí a stresu
 • Efektivní a nenásilná komunikace
 • Motivace a smysl

Krok 3

Na závěr zpracujeme závěrečnou 4K/360ZV, díky které uvidíte skutečný posun manažera/lídra, který je srozumitelně graficky zpracovaný a vyjádřený v číselné hodnotě.

Celková doba trvání transformační výzvy: 

Přibližně tři měsíce, nicméně přesná doba záleží na tom, jak je proces v konkrétní firmě nastavený. Tato doba představuje minimální základ, po níž lze pracovat na prohloubení nastavených změn i do budoucna.

Cena:

Varianta 1: Cena samotné 4K/360ZV bez asistence kouče: ZDARMA!

4K/360ZV si můžete ve firmě zpracovat i sami. Poskytnu vám svoje know-how pro zmapování čtyř základních kompetencí úspěšného manažera/lídra, a to zcela zdarma!

Pro získání kompletních podkladů a instrukcí mě kontaktujte prostřednictvím formuláře na konci této stránky.

Důležité body pro vlastní zpracování 4K/360ZV:

 • 4K/360ZV je vhodná pro manažery/lídry týmů, které jsou již usazené. ZV poskytne impulz k posunutí kvality práce manažera/lídra a jeho týmu na novou úroveň. Předpokladem je zájem jak manažera/lídra, tak celého týmu o skutečnou pozitivní změnu.
 • Pozitivní přístup všech, kteří se ZV účastní, je důležitý mimo jiné i pro nezaujaté hodnocení, jehož cílem je pomoct manažerovi/lídrovi lépe zvládat svoji roli. Je potřeba se vyhnout takovému pojetí, kdy hodnotitelé ZV pochopí jako možnost dát to hodnocenému manažerovi/lídrovi "pěkně sežrat".
 • Tato ZV se nehodí pro týmy, které se teprve vytváří, protože je u nich obtížné pracovat se stupněm důvěry, která je pro kvalitní a otevřené poskytnutí ZV nezbytná.
 • 4K/360ZV neříká nic o tom, co dělá manažer/lídr dobře nebo špatně. Je to pouze pohled ostatních blízkých spolupracovníků manažera/lídra, který přináší cenný vhled do jeho práce, nicméně je vždycky zatížený subjektivním pohledem hodnotitelů. Proto je potřeba ZV brát jako surový vstupní materiál.

Pokud si nejste jisti, že dokážete splnit výše uvedené podmínky, můžete se na mě kdykoli obrátit, rád vás 4K/360ZV provedu. Cena je pouze 3.800 Kč a zahrnuje dvě koučovací sezení, vč. zpracování grafických výstupů:

Varianta 2: Pouze vstupní 4K/360ZV: 3.800 Kč 

Cena samotné vstupní 4K/360ZV s asistencí kouče zahrnuje:

 • Vybrání skupiny hodnotitelů, jejich instruování a komunikace s nimi
 • Zajištění zcela anonymního a diskrétního hodnocení
 • Dvě sezení po 60 min. spojená s nastavením, zpracováním a interpretací ZV

Varianta 3: 4K/360ZV a 10 sezení leadership koučinku: 18.500 Kč

Zahrnuje nastavení, zpracování a interpretaci ZV na začátku a na konci celého procesu, vč. vytvoření individuálního seberozvojového plánu manažera/lídra. Celá série koučovacích sezení trvá přibližně 4 měsíce. Na jejím začátku a na jejím konci dostanete grafický výtup 4kompetenční 360° ZV, díky kterému si můžete vyhodnotit skutečný progres v rámci jednotlivých leadership kompetencí. 

Varianta 4: Kompletní transformační výzva: 24.000 až 48.000 Kč. Plaťte jenom za skutečnou změnu! 

Cena kompletní transformační výzvy zahrnuje:

 • Zajištění vstupní 4K/360ZV (vč. dvou sezení spojených s nastavením, zpracováním a interpretací ZV)
 • 6 koučovacích sezení (60 min) zaměřených na rozvoj manažerských/leadership kompetencí
 • 3 workshopy (4hod.)
 • Zajištění výstupní 4K/360ZV (vč. jednoho sezení spojeného se závěrečným hodnocením)
 • A nyní to hlavní. Při objednávce této služby platíte místo plné ceny jenom 50% zálohu ve výši 24.000 Kč! Máte obavu, že se ve skutečnosti nikam neposunete? Bereme vaše obavy na naše bedra! Doplatek se odvíjí od skutečné pozitivní změny číselně vyhodnocené na konci 4K/360ZV. Za 10% zlepšení v každé jednotlivé oblasti doplácíte 1.000 Kč. Maximální strop doplatku nicméně činí 24.000 Kč, a nikdy víc. Čili dopředu víte, že kompletní transformační výzva vás nijak nezruinuje - vždy zaplatíte max. 48.000 Kč

Zaujala vás Transformační výzva? 

Kontaktujte nás!