František Lomský
František Lomský

Do roku 2019 jsem se věnoval podnikání a naši značku Iswari zaměřenou na výrobu funkčních bio potravin se nám podařilo etablovat jako populární brand v mnoha zemích Evropy. Poté, co se nový majitel firmy rozhodl výrobu soustředit do Portugalska, pověsil jsem podnikání na hřebíček a začal se profesně věnovat tomu, co mě fascinovalo od mládí - studiu lidské mysli a jejímu zásadnímu vlivu na to, jak vnímáme a zakoušíme náš život na všech rovinách: emoční, osobní, vztahové či pracovní. Už Buddha řekl: "Všemu, co je, předchází mysl, mysl je základem, mysl je tvůrcem. Kdokoli hovoří či jedná s čistou myslí, toho následuje štěstí jako věrný stín." Mým přirozeným dalším krokem tak bylo začít sdílet svoje zkušenosti v roli kouče, terapeuta a lektora mindfulness a meditace. Více o mě zde

V současné době spolupracuji s dalšími kolegy, s nimiž tvoříme malý, ale nadšený a flexibilní tým. Rádi vás přesvědčíme o tom, že pro Vás bude radost s námi spolupracovat. 

Foto a popis Lenka Kotousová

Foto a popis xy

Foto a popis Silva Matulová