3-DÍLNÝ KURZ

MOUDROST EMOCÍ

INTEGRACE, TRANSFORMACE A PROBUZENÍ CITOVÉHO ŽIVOTA

14. 10., 11. 11., 9. 12. 2023

Emoce jsou mocné psychické energie. Ve své nejhorší podobě nás dokáží stáhnout do panických strachů, obav, žárlivosti, nenávisti, smutku či deprese. Na druhou stranu nás doprovázejí ve formě nadšení, štěstí či úžasu během nejkrásnějších okamžiků života.

Na tomto třídílném kurzu se naučíte emoce prožívat vědomě, zvládat jejich negativní projevy, porozumět jejich mechanismu, integrovat je do běžného života, transformovat jejich energii na podpůrnou a vyživující, a rozvinout pocity, které vás přivedou na cestu probuzení do přítomného okamžiku.

Centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1

! NOVINKA !

Základní informace:

Kurz probíhá formou tří celodenních sebeprožitkových workshopů (tři soboty od 9:00 do 17:00 hod.). Jeho struktura je koncipována tak, abyste se postupně naučili navazovat vědomý a soucitý kontakt se sférou pocitů a emocí, následně ji integrovat do svého života, transformovat takovým způsobem, aby se pro vás stala zdrojem podpory a sebepéče, a v posledním kroku energii emocí využít jako prostředek k probuzení do živé přítomnosti.

Součástí každého setkání jsou:

  • Výklad týkající se mechanismu prožívání emocí
  • Mindfulness jako prohloubení vědomého kontaktu se sebou samým
  • Meditace - cesta sebepoznání
  • Praktická terapeutická cvičení
  • Sdílení zkušeností mezi účastníky
  • Inspirace západní psychologií, buddhismem a advaitou (ne-duální naukou)

Maximální kapacita kurzu: 15 účastníků

Počet zbývajících volných míst: 10

Lektor: František Lomský

  • Autor knihy Mindfulness: co vám ještě neřekli (2022, Pointa / Albatros Media)
  • Obsahový spoluautor první české meditační aplikace Calmio
  • Lektor mindfulness, průvodce na meditačních ústraních, mentální kouč, terapeut

Sféra emocí a pocitů jakožto samotný projev života není oddělitelná od jakéhokoli osobního rozvoje, cesty sebepoznání či duchovní praxe. Nejde o to být nad pocity, případně emoce kontrolovat či eliminovat. Pocity a emoce jsou energií, kterou můžeme prožívat méně či více vědomě – podle toho se mohou stát příčinou strasti, bolesti a utrpení, anebo naopak radosti, naplnění a štěstí. 

V rámci své koučovací a terapeutické praxe se zaměřuji na hlubší roviny prožívání, kde právě emoční nastavení, společně s našimi nevědomými postoji, vytváří naši subjektivní realitu. Zvědomění těchto oblastí má přímý dopad na naše sebevnímání a sebeprožívání.

S meditací jsem začal v roce 1997, od roku 2001 se věnuji zejména buddhistické meditaci vhledu (vipassaná). Absolvoval jsem více než dva tisíce hodin intenzivní meditační praxe na retreatech v ČR a zahraničí pod vedením zkušených učitelů (Ashin Ottama, Sean Pritchard, Steve Armstrong, Christoph Titmuss, Bhante Sujiva ad.). Rád se s vámi potkám na některém z kurzů mindfulness či meditace, případně v Centru Lotus, kde vedu pravidelné meditace zdarma otevřené pro veřejnost. 

Řekli o mých předchozích kurzech:

Na kurz mindfulness jsem se přihlásila, ačkoli jsem s mindfulness už měla předchozí zkušenost. I tak mě ale kurz velmi mile překvapil a předčil má očekávání. Každá hodina byla skvěle strukturovaná, vybraná témata, která jsme v kurzu procházeli, byla přínosná, relevantní a mohla jsem v nich mindfulness ihned integrovat do svého života. Také velmi oceňuji, že to nebyla jen teorie (která byla skvěle sepsaná do praktického průvodce), ale vždy byla součástí hodiny i praxe na začátku a na konci setkání. František má bohaté zkušenosti a znalosti v této oblasti a hlavně má dar lidským a srozumitelným způsobem předávat i složitá témata a učinit je uchopitelnější, abychom si je tak mohli ve svém životě lépe zvědomit. V neposlední řadě jsem Františkovi vděčná, že jsme kurz krásně zvládli projít i ve složitých podmínkách vyvolaných pandemií coronaviru. Kurz byl zkrátka opravdu skvělý a dal mi do života vše potřebné, abych mohla v mindfulness praxi pokračovat sama i nadále. (Kateřina)

Před kurzem mi byla diagnostikována úzkostná porucha, která vznikla v souvislosti s jiným zdravotním problémem. V rámci KBT terapií jsme několikrát narazili na pojem "mindfulness", a proto jsem začala hledat kurz, který by mě naučil aplikovat mindfulness v praxi. Cítila jsem, že to může být na jedné straně cesta, jak vyřešit svůj zdravotní problém, na straně druhé, že to může mít celkově pozitivní přínos pro můj život. Když jsem tedy narazila na tento kurz, neváhala jsem a přihlásila jsem se. Kurz byl nakonec díky covid opatřením specifický - "online", ale v konečném důsledku místo deseti lekcí bylo pět měsíců teorie i praxe, za což jsem rozhodně byla ráda, protože se tak lépe dal posoudit jeho přínos. Mindfulness je totiž o každodenním uvědomování si přítomného okamžiku, a čím častěji a po delší dobu se tomu věnujete, tím výraznější výsledky vidíte. Moje úzkosti skoro vymizely a cítím se více vyrovnaná, klidnější a šťastnější. Jsem přesvědčená, že k tomu do velké míry přispěl i tento kurz a samozřejmě moje ochota a chuť na sobě pracovat a něco ve svém životě změnit. Ať už řešíte nějaký zdravotní problém, či se jen necítíte spokojení, nebo máte chuť ve svém životě něco změnit, neváhejte a zkuste tento kurz. Mohu ho jen vřele doporučit. Lektor mindfulness skutečně rozumí a dokáže vám pomoci ji pochopit a každodenně ji aplikovat ve vašem životě. Na Františkovi oceňuji odbornost, schopnost naslouchat a ochotu řešit individuální potřeby, které jsou přínosné pro celou skupinu. A také ochotu, chuť a vůli nabídnout něco víc, nad rámec kurzu. (Marie)

U Františka jsem byla na 8týdenním kurzu mindfulness. Kurz byl pro mě jako terapeuta velmi přínosný. František vedl kurz citlivým profesionálním způsobem. Kurz mě natolik nadchl, že jsem se rozhodla vyzkoušet 7denní meditační retreat. František se mnou před retreatem velmi ochotně zkonzultoval má osobní témata, protože jsem se obávala, že se mi na retreatu v meditacích otevřou do větší hloubky. Z kurzu a informací, které jsem se na kurzu mindfulness dozvěděla, čerpám doposud. Františka jako lektora mohu jen doporučit. (Jindřiška)

O tom, že je mindfulness technika, která má výsledky v práci se zklidněním, s traumatem, jsem se dočetla v knize Tělo sčítá rány. Jelikož pracuji ve zdravotnictví a často se setkávám s traumatem, které na mou psychiku působí, rozhodla jsem se, že tuto techniku vyzkouším na vlastní kůži. Abych ji eventuálně mohla doporučit dále. Mívám pocity úzkosti a trpím nespavostí, moje myšlenky mě často dokáží ovládnout. Proto nejvíce oceňuji efekt laskavě popsané techniky práce s myšlenkami. Věřím, že je spoustu způsobů, jak s myšlenkami pracovat, ale až díky mindfulness programu jsem pocítila, jaké to je nebýt v jejich vlivu, jen je pozorovat, nehodnotit. Nakročila jsem na cestu k tomu, že moje myšlenky se mi dějí, je to v pořádku, mohu do nich vstoupit, ale nemusím, mohu je pozorovat z pohledu pozorovatele. Cítím hlavně díky tomuto, že jsem klidnější a lépe spím. Na kurzu oceňuji Františkovy odpovědi na jakékoli dotazy, které padaly ze stran ostatních kolegů, dále na milou, laskavou atmosféru a na dobré rozložení meditačních cvičení, jiných cvičení a výkladu. Jelikož mám ráda fakta, tak jsem vděčná za tištěné materiály, do nichž jsem si mohla vpisovat další postřehy z hodin. K tomu je velmi čtivě napsaná kniha, kterou doporučuji. Moc děkuji, že jsem mohla být součástí. (Tea)

I přesto, že jsem byla vůči mindfulness zpočátku skeptická a na kurz jsem se přihlásila především ze zvědavosti, první rychlé pokroky na sebe nenechaly dlouho čekat. Naučila jsem se lépe vztahovat k sobě a tudíž i k okolnímu světu - snáze si uvědomuji, co chci a proč to vlastně chci. A také už vím, kam se můžu kdykoli vrátit - k sobě. Právě proto, že život tvoří vztahy, tohle všechno bych nejspíš neobjevila, nebýt Františkova osobního, přátelského přístupu a jeho otevřenosti. (Markéta)

Do kurzu jsem se přihlásila hlavně ze zvědavosti; ráda zkouším nové věci. Upřímně jsem si před zahájením kurzu o mindfulness nic nezjišťovala. Představovala jsem si, že nám bude lektor ukazovat různé cesty a způsoby, kterými lze dosáhnout vnitřního klidu a vyrovnanosti, což se mi jevilo jako něco, co je přesně pro mě. :-). A nezklamalo mě to, naopak! Získala jsem spoustu inspirace pro další práci na sobě. Kurz mi pomohl k tomu, abych si lépe uvědomila své vlastní pocity a emoce, a také přijímat a upřímně si přiznat ty negativní ("ano, teď cítím závist, frustraci, atd., a je to tak v pořádku"). (Kamila)

Cena kurzu: 4 500 Kč

Nemůžete-li se zúčastnit všech tří setkání, můžete se přihlásit jen na některá z nich. Cena jednoho setkání (sobota 9:00 až 17:00) je 1 500 Kč. Přednost mají ti, kteří se mohou zúčastnit všech tří setkání.

Přihláška do kurzu

Před zakoupením kurzu se na mě můžete obrátit s případnými dotazy na   mindfulcoaching.cz@gmail.com, případně mně zavolat na 737 851 629. Rád vám sdělím další informace, které třeba na této stránce postrádáte.

Pokud se chcete do kurzu závazně registrovat, následující odkaz vás přesměruje na stránku, kde si můžete konkrétní kurz zakoupit.