MINDFULNESS
8-TÝDENNÍ KURZ
od 6. 10. 2022 (čt) 

Chceš se vypořádat se stresem, obavami, zahlcenou myslí či vyčerpáním? Zvýšit svoji frustrační toleranci? Pořád tě něco honí, nejvíc ty sám sebe? Pak je pro tebe mindfulness ideální cestou, jak to změnit! Díky ní máš právě teď možnost naučit se meditovat, získat nadhled, objevit svůj vlastní klidný střed, zdroj duševní energie a životního optimismu.

Místo: Roztylské sady 1103/4, 141 00 Praha Spořilov

Termíny kurzu:

Kurz trvá 8 týdnů. Každý týden probíhá jedno podvečerní setkání od 18:00 hod. v délce 2'15 hodiny.  

Data setkání: 6. 10. / 13. 10. / 20. 10. / 27. 10. / 3. 11. / 10. 11. / 17. 11. / 24. 11. 

Foto: Pointa, Michaela Šedová
Foto: Pointa, Michaela Šedová

Lektor kurzu: František Lomský

 • Vlastní praxe mindfulness od roku 2000: celkem 2 100 hodin mindfulness meditace na retreatech v ČR a zahraničí. Učitelé: Ashin Ottama, Bhante Sujiva, Sean Pritchard, Steve Armstrong, Christoph Titmuss ad.
 • Autor knihy Mindfulness: co vám ještě neřekli? (Pointa / Albatros Média 2022)
 • Obsahový spoluautor meditační aplikace Calmio
 • Průvodce meditací vhledu (vipassaná)
 • Meditace pro veřejnost v buddhistickém Centru Lotus (Dlouhá 2, Praha) 

Vydej se na cestu - sama / sám k sobě


Lékem, který už pomohl velké spoustě lidí od stresu, nejistoty, obav, úzkostí a mentální zahlcenosti, je rozvinutí plně vědomého prožívání přítomnosti tady a teď. Není to žádný pseudo-zázračný lék, který zařídí, že vše bude najednou zalité sluncem. Na to už byly vynalezeny růžové brýle. Mindfulness ale umí mnohem víc:
 • Začneš lépe rozumět svému vnitřnímu světu ukrytému v nevědomí. Tento pocit se nechá přirovnat k topícímu se, který najednou vystrčí hlavu nad hladinu a může se nadechnout.
 • Zjistíš, kde si sám působíš problémy a trápení. (Prozradím ti teď jedno tajemství: život občas přináší náročné situace k řešení, ale problémy a trápení vznikají v té záhadné kouli, kterou nosíme všichni na krku)
 • Postupně se naučíš vidět svět bez šedých brýlí, takový, jakým skutečně je. Ne tak, jak si ho představuješ.
 • Díky tomu bude pro tebe mnohem snazší být sama/sám sebou, nalézt v sobě zdroj energie, prožívat výzvy života s větším nadhledem a grácií, být v kontaktu se svým tělem, myslí a emocemi.

Pár slov o mě


"Mindfulness jsem začal praktikovat před více jak dvaceti lety, v roce 2000, a od té doby se stala pevnou součástí mého života. Díky ní jsem pochopil, jak si emoční stres či napětí způsobujeme hlavně sami sobě. Především jsem však získal skvěle fungující nástroje na jejich rozpuštění, které mně umožnily nalézt stabilní střed uvnitř sebe sama, který máme všichni kdykoli k dispozici. Stres a většinu problémů si totiž vytváříme většinou tím, že se vyčerpáváme bojem sami se sebou namísto toho, abychom reagovali v souladu s proudem života. Vědomý život v přítomnosti nám pak odhalí skutečnou krásu života, vůči které jsme byli předtím slepí, ač jsme ji měli vždy na dosah.

Jsem obsahovým spoluautorem meditační aplikace Calmio, v pražském Centru Lotus vedu pravidelné meditace pro veřejnost a jsem autorem knihy "Mindfulness: co vám ještě neřekli".

Absolvoval jsem desítky týdenních či delších tréninků v mindfulness meditaci (tzv. retreatů) pod skvělými učiteli v Česku i v zahraničí - celkem se jedná o 2 100 hodin intenzivního tréninku. I mnohem kratší praxe v trvání několika málo týdnů však vnáší do života úlevu od stresu, napětí, obav či zahlcení a prohlubuje pocit sebejistoty a životní pohody. Rád se s tebou o své zkušenosti podělím."

František Lomský, lektor

Tématické okruhy kurzu:

 • Co je mindfulness a 10 mýtů o ní 
 • Co na to věda? 
 • Praktická sebepoznávací cvičení 
 • Nácvik různých druhů meditace a soustředění 
 • Jak na stres? 
 • Vědomá práce s myšlenkami 
 • Za vším hledejme pocity 
 • Jak poznat svoje emoce a vědomě je integrovat? 
 • Všímavá komunikace v mezilidských vztazích 
 • Pozitivní stavy mysli jako klíč ke štěstí 
 • Proč si působíme trápení a jak se osvobodit od sebelimitujících vzorců? 
 • Neustálá změna a věčná přítomnost - jak najít svůj klidný střed uprostřed vířícího života

Podrobný obsah kurzu:

1. TÝDEN: Úvod do mindfulness. Cíl lekce: zakusit mindfulness jako přímý prožitek skrze propojení s vlastním tělem a smysly, ochutnat první benefity všímavosti a porozumět tomu, proč je důležité ji rozvíjet
- Kde se MF vzala, trochu historie neuškodí
- Co je MF
- Proč bych měl trénovat MF?
- Deset mýtů o MF
- Co na to věda?
- Jak být bděle všímavý
- První ochutnávka

2. TÝDEN: Začínáme s bdělou všímavostí. Cíl lekce: rozšíření mindfulness na celou paletu prožitků, zapojení mindfulness do každodenních aktivit a překonávání typických mentálních překážek, které vyvstávají při meditaci 

- Čtyři opory pozornosti
- Koncentrační předmět
- Meditační pozice
- Body-scan
- Vědomý pohyb
- Vědomé jedení
- Jak na ospalost?
- Druhy soustředění
- Překážky ve výcviku mindfulness

3. TÝDEN: Jak na stres za pomoci mindfulness. Cíl lekce: porozumění principům vzniku stresu a duševní nepohody, rozpoznání vlastních stresových vzorců a jejich eliminace skrze jejich všímavé opuštění či transformaci

- Typy stresu
- Symptomy stresu
- Čtyři hlavní zlozvyky
- Pohádky o nás samých
- Sedm zdí hektického matrixu
- Jak a proč MF pomáhá
- MF a fyzická bolest

4. TÝDEN: Vědomá práce s myšlenkami. Cíl lekce: rozpoznávání automatických myšlenek a porozumění jejich negativnímu působení na náš život, překonání sebelimitujících přesvědčení

- Co je myšlenka? Muška jenom ...
- Myšlenky a skutečnost
- Prokletí multitaskingu
- Proč nefunguje pozitivní myšlení?
- Vědomá práce s myšlenkami, křeček a autopilot
- Myšlenkové vzorce jako zdroj stresu
- Sebelimitující přesvědčení

5. TÝDEN: City a pocity, cesta sebepřijetí. Cíl lekce: za pomoci všímavosti rozpoznat emoce a pocity, porozumět jejich funkci a získat nástroje na jejich vědomé prožívání a konstruktivní vyjádření

- Za vším hledej pocity
- Všechny naše mozky
- Dovolme si emoce
- Návrat do reality
- Kudy z nudy
- Frustrace, netrpělivost a hněv
- Strach a úzkost
- Smutek, ztráta a zármutek

6. TÝDEN: Vědomá komunikace. Cíl lekce: využít dosud nabyté dovednosti v komunikaci s ostatními lidmi, tak byla nebyla stresující, ale vedla k dovednému vyjádření a naplnění našich emočních potřeb 

- Vědomá komunikace a její charakteristika
- Ticho a čtyři úrovně naslouchání
- Nenásilná komunikace (NVC: Non-violant Communication)
- Komunikace dle Big5 / MBTI typologie

CELODENNÍ WORKSHOP. Cíl workshopu: prohloubení vnímání celé palety fyzické a mentální zkušenosti formou meditačních sezení a sebepoznávacích cvičení, rozvoj prospěšných postojů k vnímaným tělesným a psychickým prožitkům, nácvik intenzivní všímavosti při běžných činnostech (chůze, jedení, komunikace)

7. TÝDEN: Všímavost a docenění života. Cíl lekce: rozpoznání bazálních pocitových příčin a postojů, které jsou příčinou stresu, trápení a emoční bolesti. Rozvoj mentálních kvalit, které vedou k pozitivnímu a naplňujícímu prožívání.

- Připoutání k příjemnému jako zdroj trápení
- Přirozenost bolestných emocí
- Čtyři kroky k uvolnění a vyrovnanosti
- Přijetí života v jeho celistvosti
- Pozitivní kvality mysli jako klíč ke štěstí

8. TÝDEN: Teď a tady, cesta jako cíl. Cíl lekce: integrace nabytých dovedností do každodenního života, vliv sebepoznání na šťastný duševní život, závěrečné vyhodnocení a tipy na další prohlubování všímavosti po skončení kurzu.

- Změna je stálá, stejně jako vědomí
- Co když MF nefunguje?
- Zaneprázdněná všímavost
- Všímavý bojovník (NEbojuje!)
- Kdo jsem?
- Přítomnost, která pojme vše
- Závěrečná reflexe, kudy dál?

Co řekli o kurzu předchozí účastníci:

"Na kurz mindfulness jsem se přihlásila, ačkoli jsem s mindfulness už měla předchozí zkušenost. I tak mě ale kurz velmi mile překvapil a předčil má očekávání. Každá hodina byla skvěle strukturovaná, vybraná témata, která jsme v kurzu procházeli, byla přínosná, relevantní a mohla jsem v nich mindfulness ihned integrovat do svého života. Také velmi oceňuji, že to nebyla jen teorie (která byla skvěle sepsaná do praktického průvodce), ale vždy byla součástí hodiny i praxe na začátku a na konci setkání. František má bohaté zkušenosti a znalosti v této oblasti a hlavně má dar lidským a srozumitelným způsobem předávat i složitá témata a učinit je uchopitelnější, abychom si je tak mohli ve svém životě lépe zvědomit. Kurz byl zkrátka opravdu skvělý a dal mi do života vše potřebné, abych mohla v mindfulness praxi pokračovat sama i nadále." (Kateřina)

"Před kurzem mi byla diagnostikována úzkostná porucha, která vznikla v souvislosti s jiným zdravotním problémem. V rámci KBT terapií jsme několikrát narazili na pojem "mindfulness", a proto jsem začala hledat kurz, který by mě naučil aplikovat mindfulness v praxi. Cítila jsem, že to může být na jedné straně cesta, jak vyřešit svůj zdravotní problém, na straně druhé, že to může mít celkově pozitivní přínos pro můj život. Když jsem tedy narazila na tento kurz, neváhala jsem a přihlásila jsem se. Moje úzkosti skoro vymizely a cítím se více vyrovnaná, klidnější a šťastnější. Ať už řešíte nějaký zdravotní problém, či se jen necítíte spokojení, nebo máte chuť ve svém životě něco změnit, neváhejte a zkuste tento kurz. Mohu ho jen vřele doporučit. Lektor mindfulness skutečně rozumí a dokáže vám pomoci ji pochopit a každodenně ji aplikovat ve vašem životě. Na Františkovi oceňuji odbornost, schopnost naslouchat a ochotu řešit individuální potřeby, které jsou přínosné pro celou skupinu. A také ochotu, chuť a vůli nabídnout něco víc, nad rámec kurzu." (Marie)

"I přesto, že jsem byla vůči mindfulness zpočátku skeptická a na kurz jsem se přihlásila především ze zvědavosti, první rychlé pokroky na sebe nenechaly dlouho čekat. Naučila jsem se lépe vztahovat k sobě a tudíž i k okolnímu světu - snáze si uvědomuji, co chci a proč to vlastně chci. A také už vím, kam se můžu kdykoli vrátit - k sobě. Právě proto, že život tvoří vztahy, tohle všechno bych nejspíš neobjevila, nebýt Františkova osobního, přátelského přístupu a jeho otevřenosti." (Markéta)

"Do kurzu jsem se přihlásila hlavně ze zvědavosti; ráda zkouším nové věci. Upřímně jsem si před zahájením kurzu o mindfulness nic nezjišťovala. Představovala jsem si, že nám bude lektor ukazovat různé cesty a způsoby, kterými lze dosáhnout vnitřního klidu a vyrovnanosti, což se mi jevilo jako něco, co je přesně pro mě. :-). A nezklamalo mě to, naopak! Získala jsem spoustu inspirace pro další práci na sobě. Kurz mi pomohl k tomu, abych si lépe uvědomila své vlastní pocity a emoce, a také přijímat a upřímně si přiznat ty negativní". (Kamila)

Jak kurz probíhá?

 • Jedna lekce trvá 2 hodiny čistého času (od 18:00 do 20:15, vč. 15 min přestávky).
 • Každá lekce se skládá z TEORIE, PRAKTICKÉHO VÝCVIKU (cvičení, meditace), SPOLEČNÉHO SDÍLENÍ a ODPOVĚDÍ NA OTÁZKY.
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A NÁSLEDNÁ PODPORA: otázky lze klást nejen během lekce, ale i mezi nimi. Po skončení kurzu se můžeš účastnit návazných mindfulness setkání zdarma na podporu své praxe. Největší výzvou je totiž udržet si motivaci k praktikování mindfulness i po skončení kurzu a mimo podpůrnou skupinu.
 • V ceně kurzu obdržíš PODROBNÝ PADESÁTISTRÁNKOVÝ MANUÁL formátu A4 s probíranou látkou a všemi cvičeními.
 • Kurz je vhodný pro úplné ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ v mindfulness tréninku či meditaci.
 • Maximální POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN NA OSM. Důvod je ten, že právě skupina pěti až osmi lidí je ideální počet, který umožňuje individuální přístup, nejvyšší osobní zapojení a zároveň efektivní podporu ostatních členů skupiny.

Cena kurzu: 5 200 Kč 

Cena "last minute": 2 600 Kč (pouze v případě volných míst) 

Po odeslání rezervace (viz níže) zašlu fakturu s platebními údaji.

Rezervace

Předtím, než pošleš závaznou přihlášku, můžeš se na mě obrátit s případnými dotazy na mindfulcoaching.cz@gmail.com nebo mně zavolat na 737 851 629. Rád ti sdělím další informace, které třeba na této stránce postrádáš.