Služby

Uvedené služby nabízím pro firemní i soukromé klienty. 

Firemní koučink

je určený zaměstnancům na vedoucích pozicích. Jedná se o klasický exekutivní koučink, který pomáhá manažerům vyrovnat se s náročnými situacemi, mezi něž patří mezilidské vztahy v rámci týmu, stresová zátěž, vysoká míra zodpovědnosti, leadership, delegování úkolů, budování vlastní integrity, time management či rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Koučovaný získává kapacitu k tomu, aby nalezl ke své práci inovativní a více produktivní přístup nejen na osobní, ale zejména týmové rovině. Manažer se navíc často ocitá v situaci, kdy nemá možnost komunikovat svoje potíže s kolegy, kteří by byli ve firemní struktuře na stejné úrovni. Kouč může být v tomto případě ideálním partnerem. 

Osobní koučink

je zaměřený na individuální klienty z privátní či byznysové oblasti. Využívám přístup tzv. transformačního koučinku, jenž se věnuje hlubším příčinám našich potíží, kterými bývají nevědomé sebelimitující postoje, návyky, myšlenky, názory a hodnoty. Ty pak ovlivňují, jak vnímáme naše životní situace i sami sebe. Cílem je zvědomění těchto skrytých mentálních blokád, jejich opuštění a tím získání jasného náhledu a motivace pro pozitivní změnu. Koučovaný si uvědomí, kde si vytváří vlastní bariéry a překážky. Toto pochopení má transformační charakter a díky němu lze mnohem snadněji nalézt vlastní kreativní cesty a způsoby řešení neuspokojivé situace.  

Kurzy mindfulness

jsou velice vhodným nástrojem pro zvýšení účinnosti samotného koučinku. Mindfulness bývá česky překládáno jako "všímavost", někdy jako "bdělá všímavost". Jejím hlavním cílem je přivést do plného vědomí paletu našeho prožívání, počínaje tělem, přes myšlenky až po emoce, pocity a naše reakční vzorce. To vede k uvědomění a rozpuštění neprospěšných "mentálních programů", které blokují naši přirozenou schopnost žít v rovnováze sami se sebou a bez nadměrného stresu. Jedná se o metodu, která je ověřena nejen empiricky, ale v posledních desetiletích i vědecky mnoha výzkumnými pracemi. V druhé polovině 20. století se stala pevnou součástí západní psychologie.  

Chceš vědět více o kurzech mindfulness?