Kurzy mindfulness

V současné době nabízím dva typy kurzů. Prvním je klasický 8-týdenní kurz vycházející z metodiky MBSR. Druhý 10-týdenní kurz "Buddhův úsměv" je obohacen o pohled buddhistické meditační praxe, ze kterého současné pojetí mindfulness vychází.   

Součástí každého setkání je:
- teoretická část
- praktický výcvik
- sdílení mezi účastníky kurzu

Mindfulness kurz
8 setkání (každé 2:15 hod.) a 1 celodenní seminář,
max. 8 účastníků
Cena: 4.850 Kč

Kurz vychází z programu, který byl vytvořen v Center of Mindfulness na University of Massachusetts Medical School, a dále z přístupu britských psychologů a odborníků na mindfulness Dr. Michael Sinclaira a Josie Seydel, kteří svoje poznatky shrnuli v publikaci "Všímavost: Cesta pro zklidnění mysli pro ty, co nestíhají" (2013). Při semináři vycházím z vlastní více než 20-leté praxe mindfulness.  

Vydejme se na cestu... sami k sobě

Lékem, který už pomohl velké spoustě lidí od stresu, úzkostí a životní vyprahlosti, je rozvinutí plně vědomého prožívání přítomnosti tady a teď. Není to žádný pseudo-zázračný lék, který zařídí, že vše bude najednou zalité sluncem. Na to už byly vynalezeny růžové brýle. Mindfulness ale umí mnohem víc:

  • Začneš lépe rozumět svému vnitřnímu světu ukrytému v nevědomí. Tento pocit se nechá přirovnat k topícímu se, který najednou vystrčí hlavu nad hladinu a může se nadechnout.
  • Zjistíš, kde si sám působíš problémy a trápení. (Prozradím ti teď jedno tajemství: život přináší náročné situace k řešení, ale problémy a trápení vznikají v záhadné kouli, kterou nosíme všichni na krku)
  • Postupně se naučíš vidět svět bez šedých brýlí, takový, jakým skutečně je. Ne tak, jak si ho představuješ.
  • Díky tomu bude pro tebe mnohem snazší být sama/sám sebou, nalézt v sobě zdroj energie, prožívat výzvy života s větším nadhledem a grácií, být v kontaktu se svým tělem, myslí a emocemi.

1. Úvod do mindfulness
Kde se MF vzala, trochu historie neuškodí
Co je MF
Proč bych měl trénovat MF?
Deset mýtů o MF
Co na to věda? 
Jak být bděle všímavý 
První ochutnávka

2. Začínáme s bdělou všímavostí
Čtyři opory pozornosti
Koncentrační předmět
Meditační pozice
Body-scan
Vědomý pohyb
Vědomé jedení
Jak na ospalost? 
Druhy soustředění 

3. Jak na stres za pomoci mindfulness
Typy stresu
Symptomy stresu
Čtyři hlavní zlozvyky
Pohádky o nás samých
Sedm zdí hektického matrixu
Jak a proč MF pomáhá
MFa fyzická bolest 

4. Vědomá práce s myšlenkami
Co je myšlenka? Muška jenom ...
Myšlenky a skutečnost
Prokletí multitaskingu
Proč nefunguje pozitivní myšlení?
Vědomá práce s myšlenkami, křeček a autopilot
Myšlenkové vzorce jako zdroj stresu
Sebelimitující přesvědčení 

5. City a pocity, cesta sebepřijetí
Za vším hledej pocity
Všechny naše mozky
Dovolme si emoce
Návrat do reality
Kudy z nudy
Frustrace, netrpělivost a hněv
Strach a úzkost
Smutek, ztráta a zármutek 

6. Vědomá komunikace
Vědomá komunikace a její charakteristika
Ticho a čtyři úrovně naslouchání
Nenásilná komunikace (NVC: Non-violant Communication)
Komunikace dle MBTI typologie 

CELODENNÍ SEMINÁŘ mezi 6. a 7. setkáním 

7. Všímavost a docenění života
Připoutání k ne/příjemnému jako zdroj trápení
Přirozenost bolestných emocí
Čtyři kroky k uvolnění a vyrovnanosti
Přijetí života v jeho celistvosti
Pozitivní kvality mysli jako klíč ke štěstí 

8. Teď a tady, cesta jako cíl
Změna je stálá, stejně jako vědomí
Co když MF nefunguje?
Zaneprázdněná všímavost
Všímavý bojovník (NEbojuje!)
Závěrečná reflexe, a kudy dál?


Mindfulness seminář "Buddhův úsměv"
10 setkání 
(každé 2:15 hod.)
max. 8 účastníků
Cena: 4.850 Kč

Když v 70. letech minulého století americký psycholog Zinn-Kabat přišel s konceptem MBSR (Redukce stresu za pomoci mindfulness), čerpal právě z praxe buddhistické nauky. A představil ji tak, aby dokázala oslovit dnešního člověka. Tento kurz vychází z původní metodiky MBSR vyvinuté na University of Massachusetts. Je však obohacený o přístup buddhistické meditační praxe, která vede nejen k redukci stresu, ale i k rozpuštění našich nevědomých postojů, myšlenek a návyků, které v životě často vedou ke zmatku a bolestným zkušenostem. Pokud hledáš inspiraci, jak žít v harmonii sám se sebou, s větším nadhledem, moudrostí a radostí, je tento kurz určen právě pro tebe.

1. Úvod do mindfulness
Kde se MF vzala, trochu historie neuškodí
Co je MF
Proč bych měl trénovat MF?
Deset mýtů o MF
Co na to věda?
Jak být bděle všímavý
První ochutnávka

2. Začínáme s bdělou všímavostí
Čtyři opory pozornosti
Koncentrační předmět
Meditační pozice
Body-scan
Vědomý pohyb
Vědomé jedení
Jak na ospalost?
Druhy soustředění

3. Jak na stres za pomoci mindfulness
Typy stresu
Symptomy stresu
Čtyři hlavní zlozvyky
Pohádky o nás samých
Sedm zdí hektického matrixu
Jak a proč MF pomáhá
MFa fyzická bolest

4. Vědomá práce s myšlenkami
Co je myšlenka? Muška jenom ...
Myšlenky a skutečnost
Prokletí multitaskingu
Proč nefunguje pozitivní myšlení?
Vědomá práce s myšlenkami, křeček a autopilot
Myšlenkové vzorce jako zdroj stresu
Sebelimitující přesvědčení

5. City a pocity, cesta sebepřijetí
Za vším hledej pocity
Všechny naše mozky
Dovolme si emoce
Návrat do reality
Kudy z nudy
Frustrace, netrpělivost a hněv
Strach a úzkost
Smutek, ztráta a zármutek

6. Vědomá komunikace
Vědomá komunikace a její charakteristika
Ticho a čtyři úrovně naslouchání
Nenásilná komunikace (NVC: Non-violant Communication)
Komunikace dle MBTI typologie

7. Síla jemnosti
Pozitivní stavy mysli: jaké si to uděláš, ...
Etika jako projev moudrosti
Jak na překážky v meditaci
Neodbytní přátelé: jak na vracející se myšlenky/pocity?

8. Všímavost a docenění života
Připoutání k ne/příjemnému jako zdroj trápení
Přirozenost bolestných emocí
Čtyři kroky k uvolnění a vyrovnanosti
Přijetí života v jeho celistvosti
Pozitivní kvality mysli jako klíč ke štěstí

9. Teď a tady, cesta jako cíl
Změna je stálá, stejně jako vědomí
Co když MF nefunguje?
Zaneprázdněná všímavost
Všímavý bojovník (NEbojuje!)

10. Když se Buddha probudil
Svobodný od zmatku a trápení, na co přišel Buddha?
Cesta, již tvoří naše kroky: 8-dílná stezka moudrosti
Kdo jsem?
Přítomnost, která pojme vše
Závěrečná reflexe, kudy dál?