Kurzy mindfulness

Mindfulness kurz
8 setkání (každé 2:15 hod.),
Max. počet účastníků: 
8
Cena: 5 400 Kč (prezenčně), 4 500 Kč (on-line)

Kurz vychází z programu, který byl vytvořen v Center of Mindfulness na University of Massachusetts Medical School, a dále z přístupu britských psychologů a odborníků na mindfulness Dr. Michael Sinclaira a Josie Seydel, kteří svoje poznatky shrnuli v publikaci "Všímavost: Cesta pro zklidnění mysli pro ty, co nestíhají" (2013). Rovněž vycházím z vlastní více než 20-leté praxe mindfulness a meditace vhledu vipassaná (přes 2 000 hodin intenzivního výcviku v ČR a zahraničí).  


Součástí každého setkání je:
- teoretická část
- praktický výcvik
- otázky a odpovědi
- sdílení mezi účastníky kurzu

Účastníky vedu individuálním způsobem. Kromě samotných lekcí nabízím možnost soukromých konzultací nejen mezi jednotlivými lekcemi, ale i po skončení kurzu. Absolventi kurzu mají nárok na příležitostná bezplatná setkání, při nichž si mohou praxi mindfulness udržet živou i v budoucnosti.

Vydejme se na cestu... sami k sobě

Lékem, který už pomohl velké spoustě lidí od stresu, úzkostí a životní vyprahlosti, je rozvinutí plně vědomého prožívání přítomnosti tady a teď. Není to žádný pseudo-zázračný lék, který zařídí, že vše bude najednou zalité sluncem. Na to už byly vynalezeny růžové brýle. Mindfulness ale umí mnohem víc:

  • Začneš lépe rozumět svému vnitřnímu světu ukrytému v nevědomí. Tento pocit se nechá přirovnat k topícímu se, který najednou vystrčí hlavu nad hladinu a může se nadechnout.
  • Zjistíš, kde si sám působíš problémy a trápení. (Prozradím ti teď jedno tajemství: život přináší náročné situace k řešení, ale problémy a trápení vznikají v záhadné kouli, kterou nosíme všichni na krku)
  • Postupně se naučíš vidět svět bez šedých brýlí, takový, jakým skutečně je. Ne tak, jak si ho představuješ.
  • Díky tomu bude pro tebe mnohem snazší být sama/sám sebou, nalézt v sobě zdroj energie, prožívat výzvy života s větším nadhledem a grácií, být v kontaktu se svým tělem, myslí a emocemi.

1. Úvod do mindfulness
Kde se MF vzala, trochu historie neuškodí
Co je MF
Proč bych měl trénovat MF?
Deset mýtů o MF
Co na to věda? 
Jak být bděle všímavý 
První ochutnávka

2. Začínáme s bdělou všímavostí
Čtyři opory pozornosti
Koncentrační předmět
Meditační pozice
Body-scan
Vědomý pohyb
Vědomé jedení
Jak na ospalost? 
Druhy soustředění 
Překážky ve výcviku mindfulness

3. Jak na stres za pomoci mindfulness
Typy stresu
Symptomy stresu
Čtyři hlavní zlozvyky
Pohádky o nás samých
Sedm zdí hektického matrixu
Jak a proč MF pomáhá
MF a fyzická bolest 

4. Vědomá práce s myšlenkami
Co je myšlenka? Muška jenom ...
Myšlenky a skutečnost
Prokletí multitaskingu
Proč nefunguje pozitivní myšlení?
Vědomá práce s myšlenkami, křeček a autopilot
Myšlenkové vzorce jako zdroj stresu
Sebelimitující přesvědčení 

5. City a pocity, cesta sebepřijetí
Za vším hledej pocity
Všechny naše mozky
Dovolme si emoce
Návrat do reality
Kudy z nudy
Frustrace, netrpělivost a hněv
Strach a úzkost
Smutek, ztráta a zármutek 

6. Vědomá komunikace
Vědomá komunikace a její charakteristika
Ticho a čtyři úrovně naslouchání
Nenásilná komunikace (NVC: Non-violant Communication)
Komunikace dle Big5 / MBTI typologie 

7. Všímavost a docenění života

Připoutání k příjemnému jako zdroj trápení
Přirozenost bolestných emocí
Čtyři kroky k uvolnění a vyrovnanosti
Přijetí života v jeho celistvosti
Pozitivní kvality mysli jako klíč ke štěstí 

8. Teď a tady, cesta jako cíl
Změna je stálá, stejně jako vědomí
Co když MF nefunguje?
Zaneprázdněná všímavost
Všímavý bojovník (NEbojuje!)
Kdo jsem?
Přítomnost, která pojme vše
Závěrečná reflexe, kudy dál?