František Lomský

Terapeut / Mentální kouč / Lektor mindfulness a soft skills

Pracuji s jednotlivci formou životního koučinku a terapie založené na mindfulness, meditaci, kognitivně-behaviorálním přístupu a hlubinné práci s emocemi.  

Ve firmách pracuji:

  • s manažery na diagnostice manažerských kompetencí, rozvoji leadership dovedností, práci s týmem, komunikaci a self-managementu
  • s týmy na zvládání stresu, prevenci vyhoření, emoční seberegulaci (viz kurzy mindfulness) a osvojení si měkkých dovedností: efektivní komunikace, time management, motivace a smysl 

Úvodní schůzka zdarma

Nevíte, jestli je pro vás koučink tím pravým? Chtěli byste mě nejprve osobně lépe poznat? Potřebujete rozptýlit pochyby a dostat odpovědi na otázky, které se vám rojí v hlavě? Můžete se na mě bez obav kdykoliv obrátit - jako první krok vás bude čekat úvodní sezení zcela zdarma, na kterém si vše ujasníte a až poté se rozhodnete, zda chcete do koučinku skutečně jít. 

Životní koučink

Při práci se soukromými klienty používám transformační koučink, který je typický tím, že řeší příčiny problémů na hlubších psychologických rovinách. Proto se někdy popisuje jako koučink pod hladinou. 

Mnoho našich potíží má svůj původ v mentálně-emočních vzorcích, jichž si většinou nejsme vědomi. Ty pak ovlivňují to, jak vnímáme naši situaci. Tento způsob vnímání "skrze filtry" má zase vliv na náš skutečný život, ať už se jedná o práci, komunikaci, vztahy, motivaci, sebedůvěru, zvládání emocí apod. 

Odhalení skrytých mentálních bloků a jejich překonání je spojeno s autentickou změnou v sebeprožívání a vede k nalezení vnitřní síly a motivace, která nám umožní realizovat naše cíle či projít žádoucí změnou. 

Více o životním koučinku ZDE.

Mindfulness

Mindfulness praktikuji od roku 2 000 a za tu dobu doslova proměnila můj život. Proto ji sdílím jako lektor formou kurzů a meditačních retreatů.

S mindfulness získáte osvědčené nástroje k prevenci a redukci stresu a vyhoření, eliminaci obav, úzkostí a zahlcené mysli, hluboké relaxaci, prohloubení emoční inteligence, zlepšení komunikačních dovedností, získání přístupu ke zdrojí životní energie a optimismu.

Pořádám 8-týdenní kurzy, které jsou otevřeny pro omezený počet účastníků, tak abych se mohl každému věnovat individuálně.

Jsem autorem knihy "Mindfulness: Co vám ještě neřekli", která vyšla v roce 2022 v nakl. Pointa / Albatros Media a v níž se podrobně zabývám všemi důležitými aspekty rozvíjení mindfulness.

Více o mindfulness ZDE.

Terapie

Terapeutický přístup, který při práci s klienty využívám, označuji jako transformační terapii založenou na mindfulness (MBTT: Mindfulness-based transformation therapy). Jedná se o léčivý proces, který vám pomůže vyrovnat se s úzkostmi a chronickými obavami, depresivními stavy, náročnými emocemi, vyhořením, nízkou sebedůvěrou, prokrastinací, ztrátou smyslu, nefunkčními vztahy či psychickými poruchami. 

Při terapii používám holistický pohled a individuální přístup ke každému klientovi. Čerpám z vlastní intenzivní praxe mindfulness a meditace vhledu (vipassaná), kognitivně-behaviorálního přístupu, práce s emočním tělem a z praxe spirituální cesty založené na sebepoznání a introspekci (jóga, buddhismus, advaita). 

Více o terapii ZDE.   

Co je koučink
a jak probíhá?

Budu si s vámi povídat, ale nečekejte pokec jako s kámoškou u kafe :-). Používám strukturovaný dialog, který vychází z moderních psychologických poznatků a jeho cílem je pomoct vám vnímat celou šířku vaší reality, odhalit překážky a najít způsob, jak odblokovat váš skrytý potenciál. Po celou dobu si určujete, jakým směrem se chcete ubírat, máte vždy absolutní svobodu vlastní volby a také za ni přebíráte veškerou zodpovědnost. Zdá se Vám to náročné? Může to takové být, ale ničeho se nebojte. Budu vám partnerem, který vás bude bezpečně doprovázet. S čím větší opravdovostí, otevřeností a odvahou se do procesu vrhnete, tím budou vaše výsledky lepší. A hlavně skutečně vaše vlastní!

Doporučuji sérii nejméně tří, ideálně šesti sezení po 60 minutách. Před jejich zahájením se koná kratší tzv. nulté konzultační setkání, které je zcela zdarma a nezavazuje k zahájení spolupráce. Během něho se vyjasní témata koučování a technické podmínky spolupráce.

 

S čím vám může
koučink pomoct?

V pracovních či osobních situacích, kdy potřebujete: 

  • pohnout se z místa, v němž se necítíte spokojení 
  • nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem 
  • zvládat svoje úkoly efektivněji a současně s větší mentální pohodou 
  • nastartovat novou kariéru
  • vyřešit vnitřní dilema 
  • ujasnit si priority a lépe porozumět sám sobě 
  • zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě 
  • vyrovnat se se stresem, změnit neefektivní vzorce chování, apod.

Možná vás ale trápí tak zvané velké otázky, jako je téma změn a proměnlivosti života, konečnosti životních etap a celého života, nejistoty, utrpení, samoty, úzkosti, bohatství a chudoby, svobody a zodpovědnosti, spirituality. I tato témata jsou ke koučování velmi vhodná.

Co znamená
"mindful" koučování? 

Používám při koučování řadu přístupů, které vám pomohou pochopit, kde si vytváříte sebeomezující vzorce, jak je změnit, jak se rozhodovat podle vašich skutečných potřeb a tužeb, a nakonec jak je bezpečně naplnit. Koučink doplňuji o přístup mindfulness, který ho velmi zefektivňuje. Spočívá ve vědomém propojení s vlastním tělem, myslí a emocemi, jehož výsledkem je lepší porozumění vlastnímu myšlenkovému procesu, pocitům a postojům.  

Mindfulness dle velké řady studií zvyšuje odolnost proti stresu, prohlubuje mentální pohodu, napomáhá vyšší efektivitě díky dovednějšímu nakládání s časem, zvyšuje emoční inteligenci, podporuje kreativitu, zlepšuje komunikaci a schopnost reagovat adekvátně ve vypjatých situacích. 

Já sám však za největší přínos považuji porozumění tomu, kdo jsem, co je pro mě v životě skutečně důležité a kudy se chci dále v životě ubírat.