František Lomský

Certifikovaný kouč s mezinárodní akreditací EMCC

"Změna nemůže být vynucená, musí být prožitá. Jen pak může být autentická a trvalá. Proto je důležité být si vědomý ("mindful") našich skutečných potřeb, tužeb a záměrů. Jakmile je nahlédneme, objevíme v sobě skrytou sílu, která nám kýženou změnu v životě umožní uskutečnit." 

"NEHLEDEJ PRAVDIVÉ ODPOVĚDI NA SVOJE OTÁZKY, RADĚJI SE PTEJ NA PRAVDIVOST SVÝCH ODPOVĚDÍ."
"IT IS NOT ABOUT ANSWERING YOUR QUESTIONS BUT QUESTIONING YOUR ANSWERS." 

Čím se zabývám?

Koučink / Mindfulness 

Věnuji se koučinku ve firmách a také privátních osob

Možná vás tím překvapím, ale jako kouč opravdu nevím, co je pro vás nejlepší a co byste měli ve vaší situaci dělat. Na rozdíl od všeobecné představy, koučové nikomu neradí. Mají speciální výcvik, který využívá mnoho osvědčených psychologických postupů k tomu, aby koučovaný poznal svoje nevědomé postoje, potřeby a motivace, a sám tak našel pro něho tu nejlepší možnou cestu vpřed a naplno využil veškerý potenciál, který se v něm ukrývá.

Jako kouč stále znovu žasnu, jak je tento přístup efektivní a jak rychle přináší své ovoce. Často bývají velmi příjemně překvapeni i samotní koučovaní, o čemž se můžete ostatně přesvědčit v jejich autentických svědectvích.  

Dále pořádám mindfulness kurzy založené na přístupu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), které pomáhají vyrovnat se se stresem či každodenním tlakem a plněji prožívat náš život. Jedná se o empiricky a vědecky podložený přístup, který využívá naši schopnost uvědomovat si tělesné a mentální prožitky, od nichž býváme v běžném životě odpojeni.

Proč "mindful koučink"?

Jak a proč se doplňují mindfulness a koučování? Na první pohled se může zdát, že jsou tyto dva přístupy dokonce v rozporu. Vždyť mindfulness nás vrací do přítomnosti, do tady a teď, zatímco koučování nás vede k naplnění našich záměrů v budoucnu. Tak jak to tedy je? Dozvíte se v tomto videu.

Často kladené otázky

Chcete se dozvědět více?

Níže naleznete odpovědi na otázky, které vás mohou na začátku napadnout. Pokud byste se o koučování rádi dozvěděli další podrobnosti, máte pochyby, zda je pro vás koučink tím pravým, nevíte, zda právě vám může mindfulness v životě pomoci, můžete mě kontaktovat kvůli nezávazné schůzce. Budu se na vás těšit :-).

Co je koučink
a jak probíhá?

Koučink je způsob spolupráce, při němž kouč vede rozhovor s koučovaným se záměrem rozšířit jeho vnímání životní reality a pomoct mu využít jeho skrytý a neobjevený potenciál. Po celou dobu si klient určuje, jakým směrem se proces ubírá a je za něj také sám zodpovědný. Kouč je mu partnerem, který ho na této cestě doprovází.

Doporučuji sérii nejméně tří, případně šesti sezení po 60 minutách. Před jejich zahájením se koná kratší tzv. nulté konzultační setkání, které je zcela zdarma a nezavazuje k zahájení spolupráce. Během něho se vyjasní témata koučování a technické podmínky spolupráce.

 

Kdy se na mě
můžete obrátit?

V pracovních či osobních situacích, kdy potřebujete: 

  • pohnout se z místa, v němž se necítíte spokojení, 
  • nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem, 
  • zvládat svoje úkoly efektivněji a současně s větší mentální pohodou, 
  • nastartovat novou kariéru, 
  • vyřešit vnitřní dilema, 
  • ujasnit si priority a lépe porozumět sám sobě, 
  • zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě, 
  • vyrovnat se se stresem, změnit neefektivní vzorce chování, apod.

Co znamená
"mindful" koučování? 

Používám při koučování řadu přístupů, které pomáhají pochopit, kde si vytváříme sebeomezující vzorce, ty změnit a díky tomu nalézt potenciál k vědomému rozhodování a nalézání nových cest. Tento proces lze podpořit tréninkem mindfulness, který koučování velmi zefektivňuje.

Mindfulness dle řady studií mj. zvyšuje odolnost proti stresu, prohlubuje mentální pohodu, napomáhá vyšší efektivitě díky dovednějšímu nakládání s časem, zvyšuje emoční inteligenci a schopnost reagovat adekvátně ve vypjatých situacích. Osobně však za nejvyšší přínos považuji prohloubení vědomí o tom, kdo jsem a kam se chci v životě ubírat.