František Lomský

Kouč s mezinárodní certifikací

"Změna nemůže být vynucená zvenku, měla by být prožitá uvnitř. Jen pak může být autentická a trvalá. Proto je důležité být si vědomý ("mindful") skutečných potřeb, přání a tužeb. Díky jejich zvědomění získáte přístup ke zdroji vlastní síly a motivace."

Novinky

Kniha "Minfulness: co vám ještě neřekli?" je na světě! (20. 6. 2022)

Knížka vyšla v červnu 2022 v nakladatelství Pointa / Albatros Media. Píši v ní o často opomíjených tématech jako je vztah mindfulness k psychickému zdraví, typické překážky a jak je překonat, mindfulness v kontextu celostního rozvoje bytosti, vztah mezi mindfulness a etikou, a také spiritualitou, mindfulness v koučinku či firemním vzdělávání ad. PLUS PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, CVIČENÍ A VEDENÉ MEDITACE.
Info o knize + možnost objednávky (foto: Pointa, Michaela Šedová)

Zahájena registrace na kurz mindfulness! Max. počet účastníků je 8. 

6. října 2022 začíná další 8-týdenní kurz mindfulness, tentokrát živě na naší adrese Roztylské sady 1103/4, Praha Spořilov. Jako vždy je počet účastníků omezený na osm, protože skupina pěti až osmi lidí umožňuje maximální zapojení do výcviku a ze strany lektora individuální přístup ke každému účastníkovi.

Pokud se chcete do kurzu registrovat, lze tak učinit již nyní.

Info o kurzu + registrace

Rozhovor o mindfulness pro Radio 1 / 60 min (6. 7. 2022)

 • Víte, že rozvoj mindfulness by praktikován již před tisíci lety?
 • Víte, jak pracovat s náběhem obtížných emocí?
 • Víte, co dělat, když se objeví úzkostná myšlenka?
 • Víte, jaké aspekty života výrazně podpoří rozvoj mindfulness?
 • Víte, jak souvisí mindfulness a vědomí naší konečnosti?
 • Víte, jakým způsobem se prolíná spiritualita a mindfulness?

Pokud se chcete dozvědět odpovědi na tyto otázky, zde je odkaz na podcast.

Koučink

Věnuji se koučinku pro firemní i soukromé klienty.

Jako kouč nevím, co je pro vás nejlepší a co byste měli dělat. Na rozdíl od rozšířené představy profesionální koučové nikomu neradí. Prošel jsem speciálním výcvikem, díky němuž ovládám řadu ověřených a funkčních psychologických postupů, které slouží k tomu, aby koučovaný lépe porozuměl svým potřebám, touhám a cílům, a hlavně aby prošel autentickou pozitivní změnou, která mu je pomůže naplnit. 

Klientům nabízím rovněž využití technik z mindfulness, které výrazně napomáhají efektivitě koučinku. Jedná se o tzv. přístup MBCC (mindfulness-based cognitive coaching). 

Reference klientů  

Byznys koučink

Osobní koučink

Mindfulness

Mindfulness vyučuji jako lektor a sám ji praktikuji od roku 2001.

Za pomoci mindfulness můžete získat osvědčené nástroje k prevenci a redukci stresu, hluboké relaxaci, prohloubení emoční inteligence, zlepšení komunikačních dovedností a získání přístupu ke zdrojí životní energie a optimismu.


Přibližně 2x ročně pořádám 8-týdenní kurz na živo nebo on-line, který je vždy otevřený pro omezený počet účastníků, tak abych se mohl každému z nich věnovat individuálně.

Jsem autorem knihy "Mindfulness: Co vám ještě neřekli", která vyšla v roce 2022 v nakl. Pointa / Albatros Media a v níž se podrobně zabývám všemi důležitými aspekty rozvíjení mindfulness.  

Reference účastníků kurzu 

Více o kurzu mindfulness


Máte zájem o bezplatnou konzultaci ohledně koučinku anebo Vás zajímají podrobnosti týkající se mindfulness kurzů? Kontaktujte mě prostřednictvím níže uvedeného odkazu:

Proč "mindful koučink"?

Jak a proč se doplňují mindfulness a koučování? Na první pohled se může zdát, že jsou tyto dva přístupy dokonce v rozporu. Vždyť mindfulness nás vrací do přítomnosti, do tady a teď, zatímco koučování nás vede k naplnění našich záměrů v budoucnu. Tak jak to tedy je? Dozvíte se v tomto videu.

Často kladené otázky

Chcete se dozvědět více?

Níže naleznete odpovědi na otázky, které vás mohou na začátku napadnout. Pokud byste se o koučování rádi dozvěděli další podrobnosti, máte pochyby, zda je pro vás koučink tím pravým, nevíte, zda právě vám může mindfulness v životě pomoci, můžete mě kontaktovat kvůli nezávazné schůzce. Budu se na vás těšit :-).

Co je koučink
a jak probíhá?

Budu si s vámi povídat, ale nečekejte pokec jako s kámoškou u kafe :-). Používám strukturovaný dialog, který vychází z moderních psychologických poznatků a jeho cílem je pomoct vám vnímat celou šířku vaší reality, odhalit překážky a najít způsob, jak odblokovat váš skrytý potenciál. Po celou dobu si určujete, jakým směrem se chcete ubírat, máte vždy absolutní svobodu vlastní volby a také za ni přebíráte veškerou zodpovědnost. Zdá se Vám to náročné? Může to takové být, ale ničeho se nebojte. Budu vám partnerem, který vás bude bezpečně doprovázet. S čím větší opravdovostí, otevřeností a odvahou se do procesu vrhnete, tím budou vaše výsledky lepší. A hlavně skutečně vaše vlastní!

Doporučuji sérii nejméně tří, ideálně šesti sezení po 60 minutách. Před jejich zahájením se koná kratší tzv. nulté konzultační setkání, které je zcela zdarma a nezavazuje k zahájení spolupráce. Během něho se vyjasní témata koučování a technické podmínky spolupráce.

 

Kdy se na mě
můžete obrátit?

V pracovních či osobních situacích, kdy potřebujete: 

 • pohnout se z místa, v němž se necítíte spokojení 
 • nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem 
 • zvládat svoje úkoly efektivněji a současně s větší mentální pohodou 
 • nastartovat novou kariéru
 • vyřešit vnitřní dilema 
 • ujasnit si priority a lépe porozumět sám sobě 
 • zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě 
 • vyrovnat se se stresem, změnit neefektivní vzorce chování, apod.

Možná vás ale trápí tak zvané velké otázky, jako je téma změn a proměnlivosti života, konečnosti životních etap a celého života, nejistoty, utrpení, samoty, úzkosti, bohatství a chudoby, svobody a zodpovědnosti, spirituality. I tato témata jsou ke koučování velmi vhodná.

Co znamená
"mindful" koučování? 

Používám při koučování řadu přístupů, které vám pomohou pochopit, kde si vytváříte sebeomezující vzorce, jak je změnit, jak se rozhodovat podle vašich skutečných potřeb a tužeb, a nakonec jak je bezpečně naplnit. Koučink doplňuji o přístup mindfulness, který ho velmi zefektivňuje. Spočívá ve vědomém propojení s vlastním tělem, myslí a emocemi, jehož výsledkem je lepší porozumění vlastnímu myšlenkovému procesu, pocitům a postojům.  

Mindfulness dle velké řady studií zvyšuje odolnost proti stresu, prohlubuje mentální pohodu, napomáhá vyšší efektivitě díky dovednějšímu nakládání s časem, zvyšuje emoční inteligenci, podporuje kreativitu, zlepšuje komunikaci a schopnost reagovat adekvátně ve vypjatých situacích. 

Já sám však za největší přínos považuji porozumění tomu, kdo jsem, co je pro mě v životě skutečně důležité a kudy se chci dále v životě ubírat.