František Lomský

Certifikovaný kouč s mezinárodní akreditací EMCC

 "Mindfulness: co vám ještě neřekli" - získej moji novou knihu v crowdfundingové kampani. 

Přejít na crowdfundingovou stránku


Jan Benda, nejznámější český učitel mindfulness v ČR, o knize řekl: "Čtivá, srozumitelná a do hloubky jdoucí kniha Františka Lomského vychází z bohaté osobní zkušenosti tohoto autora s meditací všímavosti a vhledu. Laskavým a přátelským jazykem odhaluje čtenářům překvapivé možnosti sebepoznání, osobní transformace a nalézání životní spokojenosti. A poctivě diskutuje i možná úskalí meditační praxe. Nechává přitom na čtenáři, zda se rozhodne využívat všímavost ke zvládání stresu, rozvíjení emoční inteligence, anebo jako cestu k duchovnímu probuzení." 

"Změna nemůže být vynucená, ale musí být prožitá uvnitř. Jen pak může být autentická a trvalá. Proto je důležité být si vědomý ("mindful") skutečných potřeb, přání a nejhlubších tužeb. Jakmile dojde k jejich zvědomění, objevíme v sobě skrytou sílu, která nám kýženou změnu v životě umožní uskutečnit." 

_______________

"Nehledej pravdivé odpovědi na svoje otázky, raději se ptej na pravdivost svých odpovědí."

Čím se zabývám?

Koučink / Mindfulness 

Věnuji se koučinku ve firmách a také privátních osob

Možná vás tím překvapím, ale jako kouč opravdu nevím, co je pro vás nejlepší a co byste měli dělat. Na rozdíl od rozšířené představy, profesionální koučové nikomu neradí. Mají speciální výcvik, který využívá mnoho osvědčených psychologických postupů k tomu, aby koučovaný poznal svoje nevědomé postoje, potřeby a motivace, a sám tak našel pro něho tu nejlepší možnou cestu vpřed a naplno využil veškerý potenciál, který se v něm skrývá.

Jako kouč stále znovu žasnu, jak je tento přístup efektivní a jak rychle přináší své ovoce. Často bývají velmi příjemně překvapeni i samotní koučovaní, o čemž se můžete přesvědčit v jejich autentických svědectvích.  

Dále vyučuji mindfulness podle metodiky založené na přístupu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), které pomáhají zvládat stres či mentální tlak a plněji prožívat každodenní život. Jedná se o empiricky a vědecky podložený přístup, který využívá schopnosti uvědomovat si tělesné a mentální prožitky, od nichž býváme v běžném životě odpojeni.

Proč "mindful koučink"?

Jak a proč se doplňují mindfulness a koučování? Na první pohled se může zdát, že jsou tyto dva přístupy dokonce v rozporu. Vždyť mindfulness nás vrací do přítomnosti, do tady a teď, zatímco koučování nás vede k naplnění našich záměrů v budoucnu. Tak jak to tedy je? Dozvíte se v tomto videu.

Často kladené otázky

Chcete se dozvědět více?

Níže naleznete odpovědi na otázky, které vás mohou na začátku napadnout. Pokud byste se o koučování rádi dozvěděli další podrobnosti, máte pochyby, zda je pro vás koučink tím pravým, nevíte, zda právě vám může mindfulness v životě pomoci, můžete mě kontaktovat kvůli nezávazné schůzce. Budu se na vás těšit :-).

Co je koučink
a jak probíhá?

Budu si s vámi povídat, ale nečekejte pokec jako s kámoškou u kafe :-). Používám strukturovaný dialog, který vychází z moderních psychologických poznatků a jeho cílem je pomoct vám vnímat celou šířku vaší reality, odhalit překážky a najít způsob, jak odblokovat váš skrytý potenciál. Po celou dobu si určujete, jakým směrem se chcete ubírat, máte vždy absolutní svobodu vlastní volby a také za ni přebíráte veškerou zodpovědnost. Zdá se Vám to náročné? Může to takové být, ale ničeho se nebojte. Budu vám partnerem, který vás bude bezpečně doprovázet. S čím větší opravdovostí, otevřeností a odvahou se do procesu vrhnete, tím budou vaše výsledky lepší. A hlavně skutečně vaše vlastní!

Doporučuji sérii nejméně tří, ideálně šesti sezení po 60 minutách. Před jejich zahájením se koná kratší tzv. nulté konzultační setkání, které je zcela zdarma a nezavazuje k zahájení spolupráce. Během něho se vyjasní témata koučování a technické podmínky spolupráce.

 

Kdy se na mě
můžete obrátit?

V pracovních či osobních situacích, kdy potřebujete: 

  • pohnout se z místa, v němž se necítíte spokojení 
  • nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem 
  • zvládat svoje úkoly efektivněji a současně s větší mentální pohodou 
  • nastartovat novou kariéru
  • vyřešit vnitřní dilema 
  • ujasnit si priority a lépe porozumět sám sobě 
  • zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě 
  • vyrovnat se se stresem, změnit neefektivní vzorce chování, apod.

Možná vás ale trápí tak zvané velké otázky, jako je téma změn a proměnlivosti života, konečnosti životních etap a celého života, nejistoty, utrpení, samoty, úzkosti, bohatství a chudoby, svobody a zodpovědnosti, spirituality. I tato témata jsou ke koučování velmi vhodná.

Co znamená
"mindful" koučování? 

Používám při koučování řadu přístupů, které vám pomohou pochopit, kde si vytváříte sebeomezující vzorce, jak je změnit, jak se rozhodovat podle vašich skutečných potřeb a tužeb, a nakonec jak je bezpečně naplnit. Koučink doplňuji o přístup mindfulness, který ho velmi zefektivňuje. Spočívá ve vědomém propojení s vlastním tělem, myslí a emocemi, jehož výsledkem je lepší porozumění vlastnímu myšlenkovému procesu, pocitům a postojům.  

Mindfulness dle velké řady studií zvyšuje odolnost proti stresu, prohlubuje mentální pohodu, napomáhá vyšší efektivitě díky dovednějšímu nakládání s časem, zvyšuje emoční inteligenci, podporuje kreativitu, zlepšuje komunikaci a schopnost reagovat adekvátně ve vypjatých situacích. 

Já sám však za největší přínos považuji porozumění tomu, kdo jsem, co je pro mě v životě skutečně důležité a kudy se chci dále v životě ubírat.