František Lomský

Mentální kouč / Terapeut / Lektor mindfulness

"Změna nemůže být vynucená zvenku, měla by být prožitá uvnitř. Jen pak může být autentická a trvalá. Proto je důležité být si vědomý ("mindful") skutečných potřeb, přání a tužeb. Díky jejich zvědomění získáte přístup ke zdroji vlastní síly a motivace."

Koučink

Věnuji se transformačnímu koučinku, který je typický tím, že řeší příčiny problémů na hlubších psychologických rovinách. Proto se někdy popisuje jako koučink pod hladinou. 

Mnoho našich potíží má svůj původ v mentálně-emočních vzorcích, jichž si většinou nejsme vědomi. Ty pak ovlivňují to, jak vnímáme naši situaci. Tento způsob vnímání "skrze filtry" má zase vliv na náš skutečný život, ať už se jedná o práci, komunikaci, vztahy, motivaci, sebedůvěru, zvládání emocí apod. 

Odhalení skrytých mentálních bloků a jejich překonání je spojeno s autentickou změnou v našem sebeprožívání a vede k nalezení vnitřní síly a motivace, která nám umožní realizovat naše cíle, ať už jsou jakékoli. 

Reference klientů  

Firemní koučink

Osobní koučink

Mindfulness

Mindfulness vyučuji jako lektor a sám ji praktikuji od roku 2000.

S mindfulness získáte osvědčené nástroje k prevenci a redukci stresu a vyhoření, eliminaci obav, úzkostí a zahlcené mysli, hluboké relaxaci, prohloubení emoční inteligence, zlepšení komunikačních dovedností, získání přístupu ke zdrojí životní energie a optimismu.

Pořádám 8-týdenní kurzy, které jsou otevřeny pro omezený počet účastníků, tak abych se mohl každému věnovat individuálně.

Jsem autorem knihy "Mindfulness: Co vám ještě neřekli", která vyšla v roce 2022 v nakl. Pointa / Albatros Media a v níž se podrobně zabývám všemi důležitými aspekty rozvíjení mindfulness.

Reference účastníků kurzu

Více o kurzu mindfulness

Máte zájem o bezplatnou konzultaci ohledně koučinku anebo Vás zajímají podrobnosti týkající se mindfulness kurzů? Kontaktujte mě prostřednictvím níže uvedeného odkazu:

Často kladené otázky

Chcete se dozvědět více?

Níže naleznete odpovědi na otázky, které vás mohou na začátku napadnout. Pokud byste se o koučování rádi dozvěděli další podrobnosti, máte pochyby, zda je pro vás koučink tím pravým, nevíte, zda právě vám může mindfulness v životě pomoci, můžete mě kontaktovat kvůli nezávazné schůzce. Budu se na vás těšit :-).

Co je koučink
a jak probíhá?

Budu si s vámi povídat, ale nečekejte pokec jako s kámoškou u kafe :-). Používám strukturovaný dialog, který vychází z moderních psychologických poznatků a jeho cílem je pomoct vám vnímat celou šířku vaší reality, odhalit překážky a najít způsob, jak odblokovat váš skrytý potenciál. Po celou dobu si určujete, jakým směrem se chcete ubírat, máte vždy absolutní svobodu vlastní volby a také za ni přebíráte veškerou zodpovědnost. Zdá se Vám to náročné? Může to takové být, ale ničeho se nebojte. Budu vám partnerem, který vás bude bezpečně doprovázet. S čím větší opravdovostí, otevřeností a odvahou se do procesu vrhnete, tím budou vaše výsledky lepší. A hlavně skutečně vaše vlastní!

Doporučuji sérii nejméně tří, ideálně šesti sezení po 60 minutách. Před jejich zahájením se koná kratší tzv. nulté konzultační setkání, které je zcela zdarma a nezavazuje k zahájení spolupráce. Během něho se vyjasní témata koučování a technické podmínky spolupráce.

 

Kdy se na mě
můžete obrátit?

V pracovních či osobních situacích, kdy potřebujete: 

  • pohnout se z místa, v němž se necítíte spokojení 
  • nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem 
  • zvládat svoje úkoly efektivněji a současně s větší mentální pohodou 
  • nastartovat novou kariéru
  • vyřešit vnitřní dilema 
  • ujasnit si priority a lépe porozumět sám sobě 
  • zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě 
  • vyrovnat se se stresem, změnit neefektivní vzorce chování, apod.

Možná vás ale trápí tak zvané velké otázky, jako je téma změn a proměnlivosti života, konečnosti životních etap a celého života, nejistoty, utrpení, samoty, úzkosti, bohatství a chudoby, svobody a zodpovědnosti, spirituality. I tato témata jsou ke koučování velmi vhodná.

Co znamená
"mindful" koučování? 

Používám při koučování řadu přístupů, které vám pomohou pochopit, kde si vytváříte sebeomezující vzorce, jak je změnit, jak se rozhodovat podle vašich skutečných potřeb a tužeb, a nakonec jak je bezpečně naplnit. Koučink doplňuji o přístup mindfulness, který ho velmi zefektivňuje. Spočívá ve vědomém propojení s vlastním tělem, myslí a emocemi, jehož výsledkem je lepší porozumění vlastnímu myšlenkovému procesu, pocitům a postojům.  

Mindfulness dle velké řady studií zvyšuje odolnost proti stresu, prohlubuje mentální pohodu, napomáhá vyšší efektivitě díky dovednějšímu nakládání s časem, zvyšuje emoční inteligenci, podporuje kreativitu, zlepšuje komunikaci a schopnost reagovat adekvátně ve vypjatých situacích. 

Já sám však za největší přínos považuji porozumění tomu, kdo jsem, co je pro mě v životě skutečně důležité a kudy se chci dále v životě ubírat.