František Lomský

Certifikovaný kouč s mezinárodní akreditací EMCC

"Změna nemůže být vynucená, musí být prožitá. Jen pak může být autentická a trvalá. Proto je důležité být si vědomý ("mindful") našich skutečných potřeb, tužeb a záměrů. Jakmile je nahlédneme, objevíme v sobě skrytou sílu, která nám kýženou změnu v životě umožní uskutečnit." 

Čím se zabývám?

Koučink / Mindfulness 

Pomáhám firemním a soukromým klientům v životních a pracovních situacích, ve kterých se cítí nespokojení, mají obavy z náročné změny či naopak nejsou schopni se pro změnu rozhodnout, stojí před profesní či podnikatelskou výzvou, případně jsou frustrovaní z toho, že nejsou schopni změnit některý starý neprospěšný návyk či jednání. 

Díky koučinku sami odkryjí nový pohled na situaci a sebe sama, čímž v sobě objeví zdroj energie pro pozitivní změnu ve svém životě. Takový člověk je pak schopný nalézt nové kreativní způsoby, jak naplnit vlastní záměry, tužby a vize. Koučování je účinná metoda založená na osvědčených psychologických poznatcích, která často přináší viditelnou změnu již během několika málo sezení. 

Dále pořádám mindfulness semináře založené na přístupu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), které pomáhají vyrovnat se se stresem či každodenním tlakem a plněji prožívat náš život. Jedná se o empiricky a vědecky podložený přístup, který využívá naši schopnost uvědomovat si tělesné a mentální prožitky, od nichž býváme v běžném životě odpojeni.

Více najdete pod odkazem Služby

Termín příštího Mindfulness semináře

Často kladené otázky

Chcete se dozvědět více?

Níže naleznete odpovědi na otázky, které vás mohou na začátku napadnout. Pokud byste se o koučování rádi dozvěděli další podrobnosti, máte pochyby, zda je pro vás koučink tím pravým, nevíte, zda právě vám může mindfulness v životě pomoci, můžete mě kontaktovat kvůli nezávazné schůzce. Budu se na vás těšit :-).

Co je koučink
a jak probíhá?

Koučink je způsob spolupráce, při němž kouč vede rozhovor s koučovaným se záměrem rozšířit jeho vnímání životní reality a pomoct mu využít jeho skrytý a neobjevený potenciál. Po celou dobu si klient určuje, jakým směrem se proces ubírá a je za něj také sám zodpovědný. Kouč je mu partnerem, který ho na této cestě doprovází.

Doporučuji sérii nejméně tří, případně šesti sezení po 60 minutách. Před jejich zahájením se koná kratší tzv. nulté konzultační setkání, které je zcela zdarma a nezavazuje k zahájení spolupráce. Během něho se vyjasní témata koučování a technické podmínky spolupráce.

 

Kdy se na mě
můžete obrátit?

V pracovních či osobních situacích, kdy potřebujete: 

  • pohnout se z místa, v němž se necítíte spokojení, 
  • nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem, 
  • zvládat svoje úkoly efektivněji a současně s větší mentální pohodou, 
  • nastartovat novou kariéru, 
  • vyřešit vnitřní dilema, 
  • ujasnit si priority a lépe porozumět sám sobě, 
  • zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě, 
  • vyrovnat se se stresem, změnit neefektivní vzorce chování, apod.

Co znamená
"mindful" koučování? 

Používám při koučování řadu přístupů, které pomáhají pochopit, kde si vytváříme sebeomezující vzorce, ty změnit a díky tomu nalézt potenciál k vědomému rozhodování a nalézání nových cest. Tento proces lze podpořit tréninkem mindfulness, který koučování velmi zefektivňuje.

Mindfulness dle řady studií mj. zvyšuje odolnost proti stresu, prohlubuje mentální pohodu, napomáhá vyšší efektivitě díky dovednějšímu nakládání s časem, zvyšuje emoční inteligenci a schopnost reagovat adekvátně ve vypjatých situacích. Osobně však za nejvyšší přínos považuji prohloubení vědomí o tom, kdo jsem a kam se chci v životě ubírat.