Podrobný obsah kurzu

Podrobný obsah kurzu:

1. TÝDEN: Úvod do mindfulness. Cíl lekce: zakusit mindfulness jako přímý prožitek skrze propojení s vlastním tělem a smysly, ochutnat první benefity všímavosti a porozumět tomu, proč je důležité ji rozvíjet
- Kde se MF vzala, trochu historie neuškodí
- Co je MF
- Proč bych měl trénovat MF?
- Deset mýtů o MF
- Co na to věda?
- Jak být bděle všímavý
- První ochutnávka

2. TÝDEN: Začínáme s bdělou všímavostí. Cíl lekce: rozšíření mindfulness na celou paletu prožitků, zapojení mindfulness do každodenních aktivit a překonávání typických mentálních překážek, které vyvstávají při meditaci

- Čtyři opory pozornosti
- Koncentrační předmět
- Meditační pozice
- Body-scan
- Vědomý pohyb
- Vědomé jedení
- Jak na ospalost?
- Druhy soustředění
- Překážky ve výcviku mindfulness

3. TÝDEN: Jak na stres za pomoci mindfulness. Cíl lekce: porozumění principům vzniku stresu a duševní nepohody, rozpoznání vlastních stresových vzorců a jejich eliminace skrze jejich všímavé opuštění či transformaci

- Typy stresu
- Symptomy stresu
- Čtyři hlavní zlozvyky
- Pohádky o nás samých
- Sedm zdí hektického matrixu
- Jak a proč MF pomáhá
- MF a fyzická bolest

4. TÝDEN: Vědomá práce s myšlenkami. Cíl lekce: rozpoznávání automatických myšlenek a porozumění jejich negativnímu působení na náš život, překonání sebelimitujících přesvědčení

- Co je myšlenka? Muška jenom ...
- Myšlenky a skutečnost
- Prokletí multitaskingu
- Proč nefunguje pozitivní myšlení?
- Vědomá práce s myšlenkami, křeček a autopilot
- Myšlenkové vzorce jako zdroj stresu
- Sebelimitující přesvědčení

5. TÝDEN: City a pocity, cesta sebepřijetí. Cíl lekce: za pomoci všímavosti rozpoznat emoce a pocity, porozumět jejich funkci a získat nástroje na jejich vědomé prožívání a konstruktivní vyjádření

- Za vším hledej pocity
- Všechny naše mozky
- Dovolme si emoce
- Návrat do reality
- Kudy z nudy
- Frustrace, netrpělivost a hněv
- Strach a úzkost
- Smutek, ztráta a zármutek

6. TÝDEN: Vědomá komunikace. Cíl lekce: využít dosud nabyté dovednosti v komunikaci s ostatními lidmi, tak byla nebyla stresující, ale vedla k dovednému vyjádření a naplnění našich emočních potřeb

- Vědomá komunikace a její charakteristika
- Ticho a čtyři úrovně naslouchání
- Nenásilná komunikace (NVC: Non-violant Communication)
- Komunikace dle Big5 / MBTI typologie

CELODENNÍ WORKSHOP. Cíl workshopu: prohloubení vnímání celé palety fyzické a mentální zkušenosti formou meditačních sezení a sebepoznávacích cvičení, rozvoj prospěšných postojů k vnímaným tělesným a psychickým prožitkům, nácvik intenzivní všímavosti při běžných činnostech (chůze, jedení, komunikace)

7. TÝDEN: Všímavost a docenění života. Cíl lekce: rozpoznání bazálních pocitových příčin a postojů, které jsou příčinou stresu, trápení a emoční bolesti. Rozvoj mentálních kvalit, které vedou k pozitivnímu a naplňujícímu prožívání.

- Připoutání k příjemnému jako zdroj trápení
- Přirozenost bolestných emocí
- Čtyři kroky k uvolnění a vyrovnanosti
- Přijetí života v jeho celistvosti
- Pozitivní kvality mysli jako klíč ke štěstí

8. TÝDEN: Teď a tady, cesta jako cíl. Cíl lekce: integrace nabytých dovedností do každodenního života, vliv sebepoznání na šťastný duševní život, závěrečné vyhodnocení a tipy na další prohlubování všímavosti po skončení kurzu.

- Změna je stálá, stejně jako vědomí
- Co když MF nefunguje?
- Zaneprázdněná všímavost
- Všímavý bojovník (NEbojuje!)
- Kdo jsem?
- Přítomnost, která pojme vše
- Závěrečná reflexe, kudy dál?