Mindfulness seminář: Buddhův úsměv

Tento seminář je standardním plnohodnotným kurzem mindfulness. Je ale rozšířen o další dvě setkání a obohacený o pohled buddhistické meditační praxe, ze které čerpá současná metodika MBSR (mindfulness stress reduction).

Pokud hledáš inspiraci, jak žít v harmonii sám se sebou, s větším nadhledem, moudrostí a radostí, je tento kurz určen právě pro tebe. 

Místo konání: Buddhistické centrum Lotus, 4. patro, Dlouhá 2, Praha (po příchodu zazvoň u dveří na ulici)
Termín: 23. září až 2. prosince 2020, 17:00 - 19:15 hod.
Cena: 4.850 Kč, 10 setkání po 2,15 hod., max. počet účastníků = 10
Sleva pro účastníky "On-line mindfulness kongresu 2020" = 20 %, t.j. 3.880 Kč

(Do zprávy napiš, na jaký kurz se hlásíš. Pokud jsi byl účastníkem "On-line mindfulness kongresu 2020", máš nárok na 20% slevový voucher)  

Když v 70. letech minulého století americký psycholog Zinn-Kabat přišel s konceptem MBSR (Redukce stresu za pomoci mindfulness), čerpal právě z praxe buddhistické meditace. A představil ji tak, aby dokázala oslovit moderního člověka. Tento kurz vychází z původní metodiky MBSR vyvinuté na University of Massachusetts. Je však obohacený o buddhistický pohled založený na spirituálním přesahu, etickém kontextu a porozumění fungování lidské mysli. Buddhistická praxe vede nejen k redukci stresu, ale i k rozpuštění našich nevědomých postojů, myšlenek a návyků, které v životě často vedou ke zmatku a bolestným zkušenostem. 

Obsah semináře:

Součástí každého setkání je:
- teoretická část
- praktický nácvik
- sdílení mezi účastníky kurzu

1. Úvod do mindfulness
Kde se MF vzala, trochu historie neuškodí
Co je MF
Proč bych měl trénovat MF?
Deset mýtů o MF
Co na to věda?
Jak být bděle všímavý
První ochutnávka

2. Začínáme s bdělou všímavostí
Čtyři opory pozornosti
Koncentrační předmět
Meditační pozice
Body-scan
Vědomý pohyb
Vědomé jedení
Jak na ospalost?
Druhy soustředění

3. Jak na stres za pomoci mindfulness
Typy stresu
Symptomy stresu
Čtyři hlavní zlozvyky
Pohádky o nás samých
Sedm zdí hektického matrixu
Jak a proč MF pomáhá
MFa fyzická bolest

4. Vědomá práce s myšlenkami
Co je myšlenka? Muška jenom ...
Myšlenky a skutečnost
Prokletí multitaskingu
Proč nefunguje pozitivní myšlení?
Vědomá práce s myšlenkami, křeček a autopilot
Myšlenkové vzorce jako zdroj stresu
Sebelimitující přesvědčení

5. City a pocity, cesta sebepřijetí
Za vším hledej pocity
Všechny naše mozky
Dovolme si emoce
Návrat do reality
Kudy z nudy
Frustrace, netrpělivost a hněv
Strach a úzkost
Smutek, ztráta a zármutek

6. Vědomá komunikace
Vědomá komunikace a její charakteristika
Ticho a čtyři úrovně naslouchání
Nenásilná komunikace (NVC: Non-violant Communication)
Komunikace dle MBTI typologie

7. Síla jemnosti 
Pozitivní stavy mysli: jaké si to uděláš, ...
Etika jako projev moudrosti
Jak na překážky v meditaci
Neodbytní přátelé: jak na vracející se myšlenky/pocity? 

8. Všímavost a docenění života
Připoutání k ne/příjemnému jako zdroj trápení
Přirozenost bolestných emocí
Čtyři kroky k uvolnění a vyrovnanosti
Přijetí života v jeho celistvosti
Pozitivní kvality mysli jako klíč ke štěstí

9. Teď a tady, cesta jako cíl
Změna je stálá, stejně jako vědomí
Co když MF nefunguje?
Zaneprázdněná všímavost
Všímavý bojovník (NEbojuje!) 

10. Když se Buddha probudil
Svobodný od zmatku a trápení, na co přišel Buddha? 
Cesta, již tvoří naše kroky: 8-dílná stezka moudrosti
Kdo jsem já?
Přítomnost, která pojme vše
Závěrečná reflexe, kudy dál?