Pro jednotlivce

"Nehledej pravdivé odpovědi na svoje otázky, raději se ptej na pravdivost svých odpovědí."

Transformační koučink

Tento druh koučinku je typický tím, že řeší příčiny problémů na hlubších psychologických rovinách. Proto se někdy popisuje jako koučink pod hladinou. Řada běžných potíží, se kterými lidé přicházejí, má totiž původ ve skrytých mentálně-emočních vzorcích, které nás negativně ovlivňují. Nejsme schopni využít náš plný potenciál, utápíme se ve stále stejných myšlenkách a pocitech a točíme se v kruhu. Mohou za to naše nevědomá iracionální, jádrová a sebelimitující přesvědčení, vnitřní kritik či disociovaná část naší osobnosti. Zvědomění těchto vzorců a jejich následná transformace vedou k tomu, že nás přestanou blokovat. Výsledkem je nalezení vlastního zdroje energie a motivace, a také rozevření celé palety nových možností, jak dosáhnout kýženého cíle nebo žádoucí změny. Díky tomu má koučink přímý pozitivní dopad na reálný osobní a pracovní život.

Jak sezení probíhají?

Sezení trvají 60 min a probíhají formou rozhovoru, případně do nich zařazuji terapeutická cvičení (po vzájemné domluvě). Budu vám klást otázky, které slouží k rozpuštění vašich mentálních blokád. Využívám osvědčené postupy z kognitivně-behaviorální či Gestalt terapie.

Do sezení někdy zařazuji mindfulness meditaci. Prohloubení sebevnímání na tělesné, mentální a emoční rovině pomáhá ke zvědomění našich skutečných motivací a potřeb, což zintenzivňuje účinek koučinku. 

Věnuji se také tématům, která mají přesah do existenciálního koučinku, osobní transformace, meditační praxe či spirituality, včetně jejího prožívání v každodenním životě. 

Koučování probíhá v atmosféře vzájemné lidské důvěry. Mým zájmem je být vám partnerem a spolehlivým průvodcem na vaší životní cestě.  

S čím vám mohu pomoct?

  • Vyřešit zdánlivě neřešitelnou situaci
  • Ujasnit si priority a další životní či pracovní směr
  • Nastartovat novou kariéru
  • Nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem
  • Zvládat svoje úkoly efektivněji a ve větší pohodě
  • Změnit své návyky, se kterými nejste spokojeni 
  • Zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě
  • Vyřešit vnitřní dilema
  • Vypořádat se s prokrastinací
  • Vyrovnat se se stresem, úzkostí a obavami

Mindfulness

Pro více informací o kurzech mindfulness klikni zde.