Pro jednotlivce

Životní koučink

Při koučování jednotlivců se věnuji hlubším příčinám potíží, kterými bývají nevědomé pocity, sebelimitující přesvědčení, postoje, návyky či myšlenky. Ty ovlivňují, jak vnímáme životní situace i sami sebe. Díky tomu koučovaný dokáže mnohem lépe porozumět situaci, ve které se nachází, odhalit své mentální blokády a najít zdroj motivace pro pozitivní změnu. Toto pochopení má transformační charakter. Díky němu klient přirozeně dokáže sám nalézt cestu vpřed a uskutečnit změnu či cíl, po němž touží. 

Při koučování privátních klientů považuji za důležité vytvořit prostředí a vztah, v němž se můžeme setkat na velmi osobní rovině, se vzájemnou důvěrou, zájmem a respektem. 

Využívám přístup tzv. transformačního, Gestalt, behaviorálně-kognitivního a existenciálního koučinku. 

S čím vám mohu pomoct?

  • vyřešit zdánlivě neřešitelnou situaci,
  • ujasnit si priority a další životní či pracovní směr,
  • nastartovat novou kariéru,
  • nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem,
  • zvládat svoje úkoly efektivněji a ve větší pohodě,
  • změnit své návyky, se kterými sami nejste spokojeni,  
  • zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě,
  • vyřešit vnitřní dilema,
  • vyrovnat se se stresem

Mindfulness

Pro více informací o kurzech mindfulness klikni zde.