Pro jednotlivce

Při koučování privátních klientů dbám na vytvoření bezpečného prostředí, v němž můžeme společně navázat vztah charakterizovaný vzájemnou důvěrou, zájmem a respektem.

Využívám přístup tzv. transformačního koučinku, jenž se věnuje hlubším příčinám našich potíží, kterými bývají nevědomé sebelimitující postoje, návyky, myšlenky, názory a hodnoty. Ty pak ovlivňují, jak vnímáme naše životní situace i sami sebe. Cílem je zvědomění těchto skrytých mentálních blokád, jejich opuštění a tím získání jasného náhledu a motivace pro pozitivní změnu. Koučovaný si uvědomí, kde si vytváří vlastní bariéry a překážky. Toto pochopení má transformační charakter a díky němu lze mnohem snadněji nalézt vlastní kreativní cesty a způsoby řešení neuspokojivé situace.

Koučink pro jednotlivce se týká zejména těchto pracovních či osobních situací:

  • pohnout se z místa, v němž se necítíte spokojení,
  • nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem,
  • zvládat svoje úkoly efektivněji a současně s větší mentální pohodou,
  • nastartovat novou kariéru,
  • vyřešit vnitřní dilema,
  • ujasnit si priority a lépe porozumět sám sobě,
  • zlepšit mezilidské vztahy v pracovním týmu či v osobním životě,
  • vyrovnat se se stresem a změnit neefektivní vzorce chování.